แบ่งปัน

เที่ยวเชื่อมโยง ไทย – กัมพูชา

เมื่อเร็วๆนี้ นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต รักษาการผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ต้อนรับคณะผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ(สทน.) ในโอกาสร่วมเดินทางสำรวจเส้นทาง ตราด –คลองใหญ่ – เกาะกง ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวประเทศกัมพูชา เพื่อใช้การท่องเที่ยวเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี และสร้างรายได้ให้ชุมชนตลอดเส้นทาง