แบ่งปัน

248747 248748 248749 248751

ภาพ เสาวลักษณ์ ข่าว วสุพล

สภาวัฒนธรรมประชุมผลักดันเสนอโครงงานปรับปรุงสร้างอนุสรณ์สถานเรือใบ หลังจากที่มีข่าวดังเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่าน ให้สมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ที่ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นาย มานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา พร้อมด้วย นาย รัตนชัย สุทธิเดชานัย ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเมืองพัทยา ที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ซึ่งมีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาเข้าร่วมการประชุมกันอย่างพร้อมเพียง

ในที่ประชุมได้ชี้แจงถึงเรื่องกิจกรรมต่างๆที่ทางสภาวัฒนธรรมฯจัดขึ้นผ่านมาแล้วรวมถึงกิจกรรมที่ทางสภาวัฒนธรรมฯ จะจัดขึ้นต่อไป อาทิ การเปิดงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ 4 ที่จัดขึ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เรื่องการหมดวาระของคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา  การจัดโครงการงานสงกรานต์และงานวันไหลเมืองพัทยา การเตรียมหารือรูปแบบการจัดงาน มหัศจรรย์สีสัน วัฒนธรรมไทย รวมถึงโครงการวันแม่แห่งชาติที่จะกำหนดกติกาการคัดเลือก คุณแม่ดีเด่น ทั้งนี้ในที่ประชุมยังขอมติจากคณะกรรมการในการนำเสนอโครงงานการปรับปรุงอนุสรณ์สถานเรือใบ ที่เคยมีข่าวดังในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา โดยทางสภาวัฒนธรรมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอนุสรณ์สถานที่เป็นสถานที่สำคัญทางประวัตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ที่มาประทับทรงร่วมแข่งขันเรือใบในกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 เมื่อปี พ.ศ. 2510 ซึ่งปัจจุบันมีลักษณะเสื่อมโทรม และไม่เป็นที่ทราบของนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาว่าที่แห่งนี้มีความหมายอย่างไร โดยทางนายมานะ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา ได้ทำการปรึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานต่างๆ ก็ได้การตอบรับและมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการปรับปรุงก่อสร้างอนุสรณ์สถานใหม่แทนอนุสรณ์สถานอันเก่า ซึ่งวันนี้มีแบบร่างอนุสรณ์สถานเรือใบตัวอย่างมาให้กับคณะกรรมการพิจารณา ซึ่งในที่ประชุมได้มีมติให้ผ่านอย่างเป็นเอกฉัน พร้อมกับจะนำเรื่องเสนอสภาเมืองพัทยาให้เร็วที่สุด เพื่อที่จะได้ผลักดันงบประมาณหรือระดมทุนของทุกภาคส่วน ให้ก่อสร้างให้ทันเสร็จภายในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นปีมหามงคลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯอีก 1 ปี