แบ่งปัน

ประชุมจัดการแข่งขันเรือใบออฟติมิสต์ชิงแชมป์โลก (Optimist World Championships 2017) ระหว่าง วันที่ 11-21 กรกฎาคม 2560

ที่ ห้องประชุม 242 ศาลาว่าการเมืองพัทยา พันตำรวจเอก สุธี ทิพย์สุข เลขานุการนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมจัดการแข่งขันเรือใบออฟติมิสต์ชิงแชมป์โลก โดยมี นาย ประดิษฐ์ ทองฉาย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา พร้อมด้วย นาย ไชยา ริชาร์ด โฮอลท์ ผู้จัดการทั่วไปสมาคมสโมสรเรือใบราชวรุณ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย สมาคมเรือใบออฟติมิสต์นานาชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ด้วยสมาคมสโมสรราชวรุณในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดจัดการแข่งขันเรือใบออฟติมิสต์ชิงแชมป์โลก (Optimist World Championships 2017) ระหว่าง วันที่ 11-21 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณชายหาดพัทยาด้านหน้าของสมาคมสโมสรราชวรุณในพระราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนกับนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน 60 ประเทศ 1,500 คน ในเมืองพัทยา รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาในด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

สำหรับการแข่งขันเรือใบออฟติมิสต์ชิงแชมป์โลก 2017 ถือเป็นกิจกรรมที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยหันมาเล่นกีฬาเรือใบมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการยกระดับวงการเรือใบออฟติมิสต์ไทยให้เทียบเท่าสากล อีกด้วย โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภท คือ ประเภททีม และประเภทเดี่ยว โดยมีนักกีฬาเรือใบจาก 59 ประเทศเข้าร่วม ซึ่งเรือใบออฟติมิสต์นี้ เป็นเรือใบขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับให้เยาวชน ในอายุ 7-15 ปี ได้ฝึกฝนเบื้องต้น เพื่อก้าวไปสู่การเล่นเรือใบใหญ่ในอนาคตต่อไป…