แบ่งปัน

  

ชมรมผู้ปกครองโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา จัดแถลงข่าวกิจกรรมการกุศลโครงการ “ปันน้ำใจให้น้องผู้บกพร่องทางการเห็น” ประจำปี 60

ที่ห้องประชุม โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา นายธวัชชัย ประเสริฐพรรณ ประธานชมรมผู้ปกครองโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ได้จัดแถลงข่าว กิจกรรมการกุศลโครงการ “ปันน้ำใจให้น้องผู้บกพร่องทางการเห็น” ประจำปี 60 เพื่อหารายได้สมทบทุนซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนมอบให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ในพิธีมี นายชิด สุขหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา นางธนภร ประดับจันทร์ ชมรมผู้ปกครองโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาพร้อมคณะสมาชิกชมรมฯ ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงกัน

 

สำหรับการจัดงานดังกล่าว ด้วยทางชมรมผู้ปกครองโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนการกุศล ประเภทการศึกษาพิเศษอยู่ประจำ โดยเปิดสอนหลักสูตรตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมตอนต้น ให้บริการด้านการศึกษาพร้อมทั้งการฟื้นฟูสมรรถภาพ พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต แก่ผู้พิการทางการเห็น ตั้งแต่อายุ 3-20 ปี จากทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ครั้งนี้จึงได้จัดกิจกรรมการกุศลโครงการ “ปันน้ำใจให้น้องผู้บกพร่องทางการเห็น” ประจำปี 60 ขึ้น ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้จัดให้มีการแสดง “จำอวดหน้าม่าน”ในชุดใหม่ จาก นาโย่ง น้าพวง น้านงค์ พร้อมการแสดงละครใบ้ผสมมายากล โดย “ทองเกลือ ทองแท้” และ“น้องฟ้าไมค์ทองคำ”รวมไปถึงการแสดงโปงลางชุด “ออนซอนอีสาน”จากนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอด พระมหาไถ่พัทยา ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 25 มิ.ย 60 ตั้งแต่เวลา 13.30-16.30 น บริเวณ ห้องเพชร (DAIMOND HALL) ชั้น 3 โซนหน้า โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน ส่วนบัตรเข้าชมงานราคา 1,000 เข้าได้ 2 คน ทั้งนี้เพื่อหารายได้มอบให้แก่ทางโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาฯเพื่อสมทบทุนนำไปซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน เครื่องพิมพ์และเครื่องอ่านอักษรเบลล์ สำหรับผู้พิการทางการเห็นสามารถติดต่อได้ที่ 038-225479-081/ 3590788 หรือซื้อบัตรได้ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา