แบ่งปัน

   

ระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกได้รับการอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนบุษบกหินอ่อน ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ ณ วัดญาณสัววรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมให้ประชาชนกราบนมัสการ

ที่วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ได้จัดพิธีอัญเชิญพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขึ้นประดิษฐานบนบุษบกหินอ่อน อย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ โดยสมเด็จพระวันรัต เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุตและประธานกรรมการบริหารวัดญาณสังวราราม เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีนายบัณฑูร ล่ำซำ ไวยาวัจกร และกรรมการผู้จัดการคณะกรรมการบริหารวัดญาณสังวราราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วยราชการในจ.ชลบุรีและประชาชน นำขบวนโดยทหารกองเกียรติยศ จากกองทัพเรือสัตหีบ เคลื่อนขบวนจากพรอุโบสถ เข้าสู่พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ ในวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ท่ามกลางผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ อาทิ นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง นายไพรัตน์ ไตรศุภโชค นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ พ.ต.อ.อนันต์ ภูระหงษ์ ผกก.สภ.ห้วยใหญ่ รวมทั้งข้าราชการ สมาชิกสภาฯ และประชาชนทั่วไปร่วมในพิธีฯ

 

โดยเมื่อขบวนอัญเชิญพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เคลื่อนขบวนถึงบริเวณโถงชั้น 1 พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ นายบัณฑูร ล่ำซำ กล่าวรายงายการจัดสร้างบุษบก จากนั้นสมเด็จพระวันรัต สัมผัสพระโกศอัญเชิญพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวรฯ ขึ้นประดิษฐานบนบุษบกหินอ่อน และกราบนมัสการพระอัฐิสมเด็จญาณสังวรฯ เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

หลังจากเสร็จพิธีอัญเชิญพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวรฯ สมเด็จพระวันรัต ได้เดินทางไปทำพิธีเปิดอริยาคาร ซึ่งเป็นอาคารที่แสดงหุ่นรูปเหมือนพระอริยสงฆ์สำคัญของไทย เช่น สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) พระครูวินัยธร (มั่น ภูริทตโต) และหลวงปู่แหวน สุจิณโณ เป็นต้น

งานพิธีอัญเชิญพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวรฯ จะจัดจ่อเนื่อง เพื่อให้ผู้สนใจทุกท่านเข้ากราบนมัสการพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตั้งแต่ 6-13 เมษายน 2560 โดยภายในงานจะมีกิจกรรมจำหน่ายสินค้าจากร้านค้า OTOP การออกร้านจากนักเรียนโรงเรียนผู้รู้ ญสส.๘๐ การให้ข้อมูลสถานที่สำคัญในวัดจากมัคคุเทศก์น้อย การแสดงดนตรีธรรมคีรธรรมคีตาจากมูลนิธิฝหลวงประดิษฐ์ไพเราะ และพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ราชวงศ์จักรี (6-12 เมษายน 2560 เวลา 18.00-12.00 น.)

นอกจากนี้ พุทธศาสนิกชยหรือผู้สนใจทุกท่าน ยังสามารถร่วมทำบุญเพื่อร่วมรำลึกถึงพิธีอัญเชิญพระอัฐิสมเด็จญาณวรฯ ขึ้นประดิษฐานบนบุษบกหินอ่อน ได้ที่วัดญาณวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรี หรือ Facebook/ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร