แบ่งปัน

 

เมืองพัทยา เปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเมืองพัทยา พร้อมพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

ที่ห้องประชุม 401 ทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา พลตำรวจตรี บัณฑิต คุณจักร รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเมืองพัทยา พร้อมพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  โดยมีนายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยาพร้อมสมาชิกสภาเมืองพัทยา นาง ปราณี มณีสาร ประธานชมรมผู้สูงอายุเมืองพัทยาพร้อมคณะสมาชิกฯ ที่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงกัน

สำหรับการจัดงานดังกล่าว เนื่องด้วยวันที่ 13 เม.ย. ของทุกปี นอกจากจะเป็นวันมหาสงกรานต์แล้ว ทางคณะรัฐมนตรียังมีมติให้เป็น “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ”อีกด้วย เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยให้ความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ ซึ่งทางชมรมผู้สูงอายุเมืองพัทยา ได้มีการก่อตั้งเมื่อปี 2545 รับสมัครสมาชิกอายุ 55 ปี ขึ้นไป ปัจจุบันมีสมาชิก 864 คน การจัดตั้งชมรมฯเพื่อส่งเสริมสุขอนามัย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความสามัคคีระหว่างสมาชิก รวมทั้งสนับสนุนให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตามความเหมาะสมและความต้องการ โดยมีการทำกิจกรรมร่วมกันเดือนละครั้ง อาทิการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ การปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพจิต

 

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการส่งเสริมการดูแลมิติด้านสุขภาพ ด้านจิตวิทยาสังคมและยังสนับสนุนนโยบายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ให้สอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาเมืองพัทยา ให้เป็นเมืองต้นแบบด้านผู้สูงอายุ เพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพและยังสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน มีการแสดงเคารพนับถือ การยอมรับทางสังคม โดยจะทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ลดความซึมเศร้าและท้อแท้ลงได้ พร้อมกันนี้หลังเสร็จสิ้นจากพิธีการทางพลตำรวจตรีบัณฑิต คุณจักร รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานรดน้ำขอพรจากตัวแทนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเมืองพัทยา ที่มีอายุยืนอย่างมีสุขภาพดี จำนวน 9 ท่าน อีกด้วย