แบ่งปัน

  

ผู้บริหารร้านเจริญธรรม ได้ฤกษ์ยามงามดีวันที่ 9 เมษายน จัดพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่และทำบุญร้าน หลังจากเปิดทำการจำหน่ายสินค้า เครื่องสังฆภัณฑ์ และอุปกรณ์ในในงานประเพณีต่างๆ ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา

ที่ร้านเจริญธรรม (แยกเจ) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นาย เดชธนา นาง ณัฎฐ์ภัสสร บุญญประโชติ ผู้บริหารร้านเจริญธรรม พร้อมด้วยครอบครัว จัดพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่และทำบุญร้าน เจริญธรรมสังฆภัณฑ์ (แยกเจ) โดยนิมนต์พระเถรานุเถระในพื้นที่ อ.สัตหีบ จำนวน 9 รูป มาประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถาและฉันภัตราหารเพล ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติ อาทิ ดร.สันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) นาย ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อดีต ส.ส.ชลบุรี นาย นริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง, นาย นรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส นายอำเภอสัตหีบ, นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเขตอุดมศักดิ์, พันจ่าเอก วิษณุ โตสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวงพร้อมรองนายกและสมาชิกสภาฯ, พ.ต.อ.สมนึก จันทร์เกตุ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ผู้นำชุมชน ญาติพี่น้อง และมิตรสหายได้เดินทางร่วมมอบกระเช้าของขวัญและร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่ง

 

สำหรับร้านเจริญธรรม ตั้งอยู่ บริเวณ ถนนแยกเจ อ.สัตหีบ จำหน่ายสินค้าและเป็นศูนย์รวมสินค้าประเภท เครื่องสังฆภัณฑ์ อุปกรณ์พุทธบูชา และอุปกรณ์ที่ใช้ภายในงานประเพณีต่างๆ ซึ่งร้านเจริญธรรมเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00น. – 19.00 น. หรือสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร 038-435-144 และ 081 – 637 -4445