แบ่งปัน

16_03_30-12_29_19 16_03_30-12_29_23 16_03_30-12_29_28 16_03_30-12_29_32

ภาพข่าว ศุภกร อรรคนันท์

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านชากแง้ว จัดประชุมมอบหมายภารกิจคณะกรรมการเพื่อการขับเคลื่อนตลาดถนนคนเดินชุมชนจีนโบราณในเชิงรุกพร้อมหารือแนวทางจัดงานครบ 1 ปี เปิดตลาดถนนคนเดินฯ เพื่อคืนกำไรแก่นักท่องเที่ยวเสาร์ที่ 7 พ.ค.นี้

(29 มี.ค.) เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองชากแง้ว นายสมหวัง สวัสดีมงคล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ เขต 1 ในฐานะรองประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านชากแง้ว ต.ห้วยใหญ่ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการฯ และผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อการขับเคลื่อนตลาดถนนคนเดินชุมชนจีนโบราณในเชิงรุกไปสู่ความยั่งยืนของชุมชน หลังจากที่ได้เดินทางไปศึกษาดูงานพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆที่ผ่านมา โดยมอบหมายภารหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละฝ่ายอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว และบรรลุวัตถุประสงค์ความเป็นตัวตนของถนนคนเดินตลาดจีนโบราณ ซึ่งจะนำไปสู่ความยั่นยืนของชุมชนต่อไป

นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านชากแง้ว ยังได้หารือแนวทางการจัดกิจกรรม “ครบ 1 ปี เปิดตลาดถนนคนเดินฯ ในวันเสาร์ที่ 7 มี.ค.2559 นี้ เพื่อเป็นการขอบคุณ และคืนกำไรแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมชมตลาดถนนคนเดินบ้านชุมชนจีนโบราณชากแง้ว ซึ่งนับว่าได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีมาโดยตลอดทุกวันเสาร์ที่ผ่านมา