แบ่งปัน

 

ประชาชนในตำบลโป่งต่างพากันออกมาร่วมก่อพระเจดีย์ทราย และ ร่วมกันสักการบูชาปิดทองหลวงพ่อดีหลวงพ่อชม กันเป็นจำนวนมาก เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์

ที่วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม หรือวัด โป่ง ทางคณะกรรมการวัด ได้จัดประกวดก่อพระเจดีย์ทราย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีไทย ให้คงอยู่สืบไป โดยภายในงานได้มีผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ พี่น้องประชาชนต่างพากันออกมาก่อพระเจดีย์ทรายกันอย่างสนุกสนานสวยงาม หลังจากผู้เข้าร่วมก่อพระเจดีย์ทรายเสร็จสิ้นแล้วได้ร่วมกันถวายพระเจดีย์แด่พระภิกษุสงฆ์ ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุข

 

ส่วนผลประกวดก่อพระเจดีย์ รางวัลชนะเลิศได้แก่กองที่ 1 ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่กองที่ 6 ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่กองที่ 2 จากนั้นทางวัดได้จัดให้มีการสักการบูชา ปิดทอง พระประธานในโบสถ์เก่า รูปเหมือนหลวงพ่อดี หลวงพ่อชม