แบ่งปัน

74871 74886 74891 S__42582018 S__42582019

ภาพ/ข่าว-สันติ

ดร.สันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์  สมาชิกสภาขับ เคลื่อนการปฎิรูปประเทศ  เข้ารับรางวัลธรรมาภิบาล สิงห์ทองและสิงห์ฆเณศ นักปกครองยอดเยี่ยมแห่งปี ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559

ที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หรือ สว.นท.ได้จัดโครงการยกย่องและสรรสร้างขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อความเข้มแข็งของประเทศ โดยมีพิธีประทานรางวัลธรรมาภิบาลและรางวัลประกาศเกียรติคุณ ให้กับนักปกครองยอดเยี่ยมแห่งปี นักบริหารยอดเยี่ยม องค์กรดีเด่น และผู้บริหารนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี ครั้งที่ 7 ประจำปี2559 โดยในพิธีรับประทานรางวัลในครั้งนี้ ทาง ดร. สันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์  สมาชิกสภาขับ เคลื่อนการปฎิรูปประเทศ ได้ถูกคัดเลือกจาก สว.นท.ให้รับเข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติ สิงห์ฆเณศ นักปกครองยอดเยี่ยมแห่งปี โดยมีนายเดชธนา บุญญประภาโชติ ผู้จัดการทั่วไปบริษัทบางละมุงเคเบิลทีวี พร้อมด้วยทีมข่าวและรายการบีทีวีได้ร่วมเดินทางไปบันทึกภาพในครั้งนี้

ภายในพิธีได้รับเกียรติจาก ฯพณฯท่าน พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี  เป็นประธานในพิธี สำหรับการคัดเลือกบุคคลนักปกครองดีเด่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งปี เพื่อเข้ารับรางวัลกระทำโดย คณะกรรมการที่สมัชชานักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย แต่งตั้งจากบุคคลที่เป็นกรรมการสมาชิกองค์กรเอกภาพทั้ง สมาคม ชมรมทั่วประเทศ กรรมการบริหารของสมัชชา และผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโดยคดกรองดังนี้ เป็นคนดี ได้รับการยอมรับจากสังคม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทัศนคติต่อหน้าที่และการแก้ไขปัญหา มีจรรยาบรรณและคุณธรรมในการดูแลบริหารจัดการ รวมทั้งผลงานดีในการปกครอง ด้านบริการ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในด้านข่าวสาร การศึกษา การกีฬา ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ต่อสังคม ซึ่งผู้ที่เข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติในปีนี้ทั่วประเทศทั้งสิ้น 400  คน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มของผู้ที่เข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติในปีนี้..