แบ่งปัน

  

เมืองพัทยาเปิดการแข่งขันกีฬาวูซูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560

ที่อาคารพละศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 7 ( บ้านหนองพังแค ) นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวูซูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 โดยมี นายโชฎึก โชติกำจร ประธานคณะกรรมการการกีฬาและนันทนาการ สภาเมืองพัทยา, นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม สภาเมืองพัทยา, นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี สมาชิกสภาเมืองพัทยา , นางสาวไพรชิตร เจตภัย ( เจ-ตะ-ไพ ) ประธานสมาคม Y.W.C.A กรุงเทพฯ ศูนย์พัทยา  พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขัน

โดยนางสาวทิพชญา พึ่งชาญชัยกุล ประธานชมรมกีฬาวูซูพัทยา กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาวูซูชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๐ “15th Pattaya Wushu Thailand Championship 2017 (Open)” จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในเขตเมืองพัทยาและเยาวชนทั่วไปจากทั่วประเทศ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬาที่ตนเองชอบและเป็นการพัฒนากีฬาวูซูของเมืองพัทยาให้เป็นมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับจากผู้เข้าร่วมการแข่งขันและนักกีฬาได้มีสนามแข่งขันเพื่อทดสอบความสามารถของตนเอง โดยในการแข่งขันกีฬาวูซูชิงชนะเลิศประเทศไทย ทางสมาคมวูซูแห่งประเทศไทยได้รับรองสถิติการแข่งขันให้กับนักกีฬาทุกคนเพื่อนำสถิติดังกล่าวไปใช้ในการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไป โดยเมืองพัทยาได้รับการอนุเคราะห์จากคณะกรรมการผู้ตัดสินจากสมาคมวูซูแห่งประเทศไทย และสถาบันพละศึกษาวิทยาเขตจังหวัดชลบุรี มาทำหน้าที่ในการแข่งขันในครั้งนี้

ในโอกาสนี้ทางด้านนายอนันต์ ประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเมืองพัทยาได้ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัล ให้กับนักกีฬาที่ชนะเลิศและได้รองชนะเลิศในประเภทวูซูยุทธลีลามือเปล่าทั่วไป เยาวชนชาย-หญิง ด้วย

สำหรับ กีฬาวูซูเป็นกีฬาที่คนไทยเริ่มให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ได้มีการบรรจุให้มีการแข่งขันเพื่อชิงเหรียญรางวัลด้วย โดยเฉพาะในประเภทยุทธลีลาโบราณเป็นกีฬาที่มีความสำคัญและเป็นพื้นฐานในการต่อยอดพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศในทุกประเภทของกีฬาวูซูและวูซูยุทธลีลาโบราณ ซึ่งจะมีผลต่อการเพิ่มจำนวนของนักกีฬาและผู้มีความสนใจในกีฬาวูซูมากยิ่งขึ้น ..