แบ่งปัน

เมืองพัทยาร่วมกับ สมาคมจักรยานเมืองพัทยา และ อพท.จัดกิจกรรม พัทยาพาปั่นชมเมืองท่องเที่ยวครั้งที่ 3

   ที่อาคารสนามกีฬาในร่มซอยชัยพฤกษ์ นาย มาโนช หนองใหญ่ นายกสมาคมจักรยานเมืองพัทยา นางอรวรา กรพินธ์ ผู้อำนวยการสำนักการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัล ให้กับนักกีฬาที่เข้าร่วมกิจกรรม พัทยาพาปั่นชมเมืองครั้งที่3 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า1พันคน โดยแยกออกเป็นรุ่นเสือหมอบ ชาย-หญิง และรุ่นเสือภูเขา ชาย-หญิง นักกีฬาท่านใดที่เข้าจุดสต๊าทในลำดับ50ท่านแรก จะได้รับถ้วยรางวัล ส่วนผู้ที่เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ทุกคน จะได้รับถ้วยรางวัลใจเกินร้อยเป็นของที่ระลึกในการเข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้ สำหรับการจัดกิจกรรมพัทยาพาปั่นชมเมืองท่องเที่ยวครั้งที่3นี้ ได้รับความร่วมมือจากเมืองพัทยา ร่วมกับสมาคมจักรยานเมืองพัทยาและ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. ซึ่งได้สนับสนุนให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนใส่ใจในการออกกำลังกาย โดยการปั่นจักรยานเพื่อเป็นการลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวในพื้นที่เชื่อมโยง ระหว่างเมืองพัทยากับพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากนักปั่นในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างมาก ที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้ของเมืองพัทยา ที่จัดขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ทำให้กิจกรรมประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี