แบ่งปัน

       

เมืองพัทยาจัด ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยสอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

นาย อนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา ได้เปิดประชุมสภาเมืองพัทยาสมัยสามัญ สมัยสอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ที่ห้องประชุมสภาเมืองพัทยา ห้องตากสิน โดยมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยา นำโดย พลตำรวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวาระการประชุมในหัวข้อ และกระทู้สำคัญต่างๆเพื่อเป็นการพัฒนาเมืองพัทยาอย่างต่อเนื่องและดำเนินการเพื่อความเรียบร้อย อาทิ กระทู้เรื่องการติดตามผลการดำเนินกาจัดการ สถานีพักถ่ายมูลฝอยเมืองพัทยา ถนนสุขุมวิทซอย 3 ว่ามีแผนการดำเนินงานอย่างไรเกี่ยวกับปัญหาที่มีการร้องเรียนอยู่ในปัจจุบัน โดยทางนายกเมืองพัทยาได้ชี้แจงถึงความคืบหน้าไปยังบริษัทที่รับผิดชอบแล้วให้มีการปรับปรุงในเรื่องดังกล่าว พร้อมยังได้มีการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในระยะยาว เช่น ปรับปรุงสถานีพักให้ดียิ่งขึ้น , เปลี่ยนสถานีพักให้ไปรวมจุดที่พื้นที่ของเขาไม้แก้ว เป็นต้น กระทู้เรื่อง ที่จอดเรือบริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ที่มีการพังเสียหายและไม่พร้อมเปิดใช้งาน ซึ่งทางนายกเมืองพัทยาได้ชี้แจงในเรื่องนี้ว่า ทางเมืองพัทยาได้ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยต่อไปจะมีการดำเนินการอย่างไรนั้น ขอดูผลสรุปของคณะกรรมการตรวจสอบก่อนว่าเป็นอย่างไร จึงจะหาวิธีดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม และทางยังได้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 ไปตั้งรายการใหม่ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร โรงพยาบาลเมืองพัทยา ที่ได้มีการเสียหายและรั่ว เป็นจำนวนเงิน 1,870,000 (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาท) ……