แบ่งปัน

41676 41677 41678

อัมพร/พัทยา

สตม.จัดสัมมนาการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งคนต่างด้าวกลับประเทศ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 31 มี.ค.59 ที่โรงแรมดีวารี รีสอร์ทพัทยา ชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม. เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาดำเนินการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี พล.ต.ต.ธำรงค์ แสงวัฒนกุลผบก.ตม.3 นำข้าราชการตำรวจในสังกัด สตม.ตั้งแต่ระดับรองสารวัตร-ผู้บังคับหมู่จำนวน 105 นาย เข้าร่วมสัมมนาอย่างพร้อมเพรียง และมีผู้แทนจากสถานทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย เข้าร่วมสังเกตการณ์

ด้วยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือ สตม. ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2559 จากสำนักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร กรมการจัดหางาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารแรงงานต่างด้าว จึงได้มอบหมายให้กองบังคับการอำนวยการจัดการฝึกอบรมตามโครงการสัมมนาดำเนินการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประจำปีงบประมาณ 2559 ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด ในระหว่างวันที่ 30 มี.ค. – 1 เม.ย.59

พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม. เปิดเผยว่า สำหรับโครงการสัมมนาฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวทางดำเนินงาน การเขียนแผนงานโครงการ และกระบวนการบริหารแผนงานงบประมาณเกี่ยวกับเงินกองทุนฯ อีกทั้งผู้เข้ารับการอบรมยังได้เสนอแนะข้อคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินกองทุนฯ อีกด้วย.