แบ่งปัน

16_04_01-10_10_16 16_04_01-10_10_21 16_04_01-10_10_23 16_04_01-10_10_28

อัมพร / พัทยา

พัทยาใช้มาตรการห้ามแรงงานต่างด้าวออกจากที่พักหลัง 20.30 น.ป้องกันเหตุร้ายกับนักท่องเที่ยว

สภ.เมืองพัทยา เพื่อมาตรการเข้มป้องกันเหตุให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และประชาชนในพื้นที่เกาะล้าน  เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายแรงกับชีวิตและทรัพย์สินนักท่องเที่ยว อย่างที่เคยปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่างๆ  ทาง พ.ต.อ.สุขทัศน์  พุ่มพันธ์ม่วง  ผกก.สภ.เมืองพัทยา  ได้ทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการต่างๆในพื้นที่บ้านเกาะล้าน  เมืองพัทยา  ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินิยมเดินทางไปท่องเที่ยว และพักผ่อนจำนวนมากในแต่ละวัน

ดังนั้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวสำคัญยิ่ง  ทาง สภ.เมืองพัทยาจึงเพิ่มมาตรการป้องกันเหตุให้กับนักท่องเที่ยว  ซึ่งอาจเกิดจากกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เข้าไปทำงานบนเกาะล้าน  ทาง สภ.เมืองพัทยาโดยทาง พ.ต.อ.สุขทัศน์  พุ่มพันธ์ม่วง  ผกก.สภ.เมืองพัทยา  จึงนำทำหนังสือขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า ร่วมเตียง หรือเรือซีนวอร์คเกอร์  โดยห้ามแรงงานต่างด้าวที่ทำงานบนเกาะล้านออกจากที่พักหลังเวลา 20.30 น. จนถึงรุ่งเช้าหรือเวลาทำงาน  เพื่อเป็นการป้องกันเหตุอีกทางหนึ่งเพื่อไม่ให้เกิดเหตุร้ายกับนักท่องเที่ยว  เพื่อสร้างภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวที่รู้จักกันทั่วโลก