แบ่งปัน

16_04_01-10_10_42 16_04_01-10_10_45 16_04_01-10_10_48 16_04_01-10_10_52

เกษตรจังหวัดชลบุรี  ร่วมกับศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จัดงาน “กล้วยไม้งามศรีราชา”    ประจำปี 2559

                        เมื่อเวลา  17.00  น.  วันที่  31  มี.ค. 59    ที่ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา   อำเภอศรีราชา    นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  เป็นประธานเปิดงานกล้วยไม้งามศรีราชา ประจำปี 2559    ซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี และศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ร่วมจัด งานกล้วยไม้งามศรีราชา  ขึ้น  ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2559    พร้อมเนรมิตพื้นที่ศูนย์การค้าฯ เป็นสวนบุปผชาติตระการตา บริเวณชั้นใต้ดิน และชั้น 1 ประดับประดาด้วยไม้ดอก ไม้ประดับ และกล้วยไม้งามนานาพันธุ์ พร้อมชมกิจกรรมมากมาย    อาทิ การประกวดกล้วยไม้ตัดดอก ประกวดสวนหย่อม  พร้อมทั้งแจก กล้าผักสวนครัว  พริก มะเขือ ปูเล่ ฟรี ตลอดวันงาน 5 วัน กว่า 2,500 กล้าไม้    โดยมีเกษตรกรมาออกร้านจำหน่ายกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ผลิตผลทางการเกษตร มากมาย

อำนาจ  /  ศรีราชา

16_04_01-10_10_54 16_04_01-10_10_57 16_04_01-10_10_59