แบ่งปัน

 

เมืองพัทยา เปิดโครงการ งานเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีล 5 ลดละ อบายมุข ประจำปี 2560 โดยมีผู้ให้ความสนใจทั้งชาวและชาวต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 300 คน

ที่บริเวณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยา ชมรมวิ่งพัทยาทีมร่วมกับ เมืองพัทยา ได้เปิดโครงการ งานเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะพุทธบูชา ถือศีล 5 ลดละ อบายมุข ประจำปี 2560 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจากเมืองพัทยา โดยมี นาย นพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนา ศิลปะและกีฬาเพื่อการศึกษาเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในพิธีมี นาย อนุพงษ์ อุดมรัตนกูลชัย ประธานชมรมวิ่งพัทยาทีม พ.ต.ต.ปิยะพงษ์ เอนสาร สว.ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.พร้อมคณะสมาชิกสภาเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ คณะสมาชิกชมรมวิ่งพัทยาทีม นักกีฬาและประชาชนเมืองพัทยา นทท.ทั้งไทยและเทศ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงกัน

 

สำหรับงานเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะพุทธบูชา ถือศีล 5 ลดละ อบายมุข เนื่องด้วย เป็นวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญของชาวพุทธโลก โดยองค์การยูเนสโก้แห่สหประชาชาติ ได้ประกาศให้เป็นวันพระพุทธเจ้า ถือเป็นวันสำคัญของโลก ในปีนี้ตรงกับวันพุทธ ที่ 10 พ.ค. 2560 จึงจัดให้มีกิจกรรมเดิน วิ่ง สมาธิ วิสาขะพุทธบูชา เป็นกิจกรรมที่เน้นความสัมพันธ์ของกายและจิต ที่ต้องมีการออกกำลังควบคู่กันไปอย่างสมดุล ดังคำกล่าวที่ว่า “จิตที่แข็งแกร่ง อยู่ในร่างกายที่แข็งแรง ซึ่งจิตที่แข็งแกร่งได้ต้องสงบนิ่ง ส่วนกายจะแข็งแรงได้ต้องเคลื่อนไหว” จึงเป็นที่มาของการเดิน วิ่ง สมาธิ วิสาขะพุทธบูชา ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้มุ่งหวังที่จะให้มวลชนที่รักการออกกำลัง ได้ถือศีล ฟังธรรม บำเพ็ญทาน พร้อมทั้งร่วมเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา เพื่อเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมสร้างแรงยึดเหนี่ยวจิตใจตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา และยังถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

ผู้ชนะการแข่งขัน งานเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะพุทธบูชา ถือศีล 5 ลดละ อบายมุข ประจำปี 60

– ในรุ่นหญิงอายุ 34 ปี

อันดับที่ 1 น.ส.นิตยา ศรีรักษา ปุ๊ปปั๊ปรันนิ่ง ชลบุรี

อันดับที่ 2 น.ส.ชริธร เดชารัมย์ ทีมชมรมอิสระ

อันดับที่3 น.ส.อุลัยลักษณ์ สังข์ทอง ทีมปุ๊ปปั๊ปรันนิ่ง ชลบุรี

– ในรุ่นหญิง 35 ปีขึ้นไป

อันดับที่ 1 น.ส.นัติยา สังเกตกิจ แหลมฉบังทีม

อันดับที่ 2 น.ส.จิรัญญา แสนสิทธิ์ พัทยาทีม

อันดับที่ 3 น.ส.รุจิรา นันทา พัทยาทีม

– รุ่นชาย อายุไม่เกิน 39 ปี

อันดับที่ 1 นาย ชัชพล ศิริกาญจนา พัทยาทีม

อันดับที่ 2 นาย มังกร วินทะไชย พัทยาทีม

อันดับที่ 3 นาย นิคม มนตรีวงษ์ ทีมปุ๊ปปั๊ปรันนิ่ง ชลบุรี

– รุ่น ชายอายุ 40 ปีขึ้นไป

อันดับที่ 1 นาย เดชา สกุลวงวาร ทีมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัทยา

อันดับที่ 2 นาย อภิชัย เพ็ชรกำเนิด พัทยาทีม

อันดับที่ 3 นาย สมคิด ชัยกล้า ทีมสวนหลวงพระราม