แบ่งปัน

16_04_02-11_06_24 16_04_02-11_06_30 16_04_02-11_06_34 16_04_02-11_06_38

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   “  61 ชันษา เจ้าฟ้าสิรินธร  ประชากรสุขภาพดี

ที่  ชั้น 1  อาคารอนุสรณ์  100  ปี   โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา   อำเภอศรีราชา     แพทย์หญิงจุฑาทิพย์    นิรุตติรัก   รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ  ศรีราชา    ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   “  61 ชันษา เจ้าฟ้าสิรินธร  ประชากรสุขภาพดี “     ทั้งนี้เนื่องด้วยในวันที่  2 เมษายนของทุกปี  เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   อุปนายิกาสภากาชาดไทย   จึงเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนชาวไทยจะได้ร่วมกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน   ผู้ทรงทุ่มเทแรงกาย  แรงใจในการประกอบพระราชกรณียกิจ ที่ทรงคุณประโยชน์อย่างมากมายแก่สภากาชาดไทยและแก่พสกนิกรชาวไทย      โดยภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ   นิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี    กิจกรรมรับบริจาคโลหิต,อวัยวะและดวงตา    การตรวจสุขภาพ รวมถึงการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด

 

อำนาจ   /  ศรีราชา

16_04_02-11_06_45 16_04_02-11_06_49