แบ่งปัน

บริษัท อกาลิโก พร๊อพเพอร์ตี้ 58 จำกัด ร่วมสมาคมอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร จัดบรรยายเรื่อง “สถานการณ์ภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ และภาคตะวันออก” หวังผู้ประกอบการตื่นตัวปรับตัวเองรับอนาคตที่กำลังจะเกิด EEC

ที่ห้องประชุมศาลาเรือนไทย โรงแรมไดอาน่าการ์เด้น รีสอร์ท พัทยาเหนือ จ.ชลบุรี ได้จัดให้มีการบรรยายเรื่อง “สถานการณ์ภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ และภาคตะวันออก” ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในเขตเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรี โดยมี นาย อภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร เป็นวิทยากร และมี นาง โสภิญ เทพจักร์ กรรมการผู้จัดการในเครือไดอาน่ากรุ๊ป พัทยา ร่วมรับฟังการบรรยาย

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท อกาลิโก พร๊อพเพอร์ตี้ 58 จำกัด และสมาคมอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในธุรกิจตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อรองรับอนาคต รวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนธุรกิจของตัวเองให้ทันตามความเปลี่ยนแปลง หลังรัฐบาลกำหนดพัฒนาเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ที่อาจส่งผลทั้งทางตรงหรือทางอ้อมกับธุรกิจตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเขตพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดอื่นในภาคตะวันออกด้วย