แบ่งปัน

16_04_02-11_08_43 16_04_02-11_08_50 16_04_02-11_08_55 16_04_02-11_09_06

ภาพข่าว/อำนวยชัย มลิลา

เมืองพัทยาแถลงข่าวจัดงานประเพณีวันไหลและประเพณีกองข้าวประจำปี2559

ที่ ลาน Sunken ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช นาย วัฒนา จันทนวรานนท์ รองนายกเมืองพัทยา น.ส.สุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผอ.ททท.สำนักงานพัทยา นาย รัตนชัย สุทธิเดชานัย ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมสภาเมืองพัทยา นาย สุทัศน์ นุชปาน ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา นายศรชัย อินทรวิชัย  ผจก.ทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน วันไหล พัทยา โดยมีแขกผู้เกียรติ สื่อมวลชนทุกแขนง เข้าร่วม

สำหรับประเพณีสงกรานต์ถือเป็นประเพณีขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 13-15 เมษายน ของทุกๆ ปี เป็นที่ยืดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณเป็นประเพณีประจำชาติที่ดีงาม โดดเด่น และฝังลึกลงไปในชีวิตของคนไทยมาช้านาน และเป็นประเพณีที่แสดงถึงความเอื้ออาทรต่อกันของสังคม เช่น การทำบุญตักบาตร การสรงน้ำพระ การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และการเล่นสาดน้ำในคนรุ่นราวคราวเดียวกัน ประเพณีสงกรานต์จึงเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ

ทั้งนี้สำหรับเมืองพัทยา จะจัดเทศกาล วันไหล ขึ้นในวันที่ 19 เมษายน ของทุกๆ กำหนดหลังวันมหาสงกรานต์ประมาณ 5-6 วัน โดยจะมีการปิดถนนเลียบชายหาด ตั้งแต่ เวลา 08.00-20.00 น. จะมีนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ แห่เข้ามาเล่นน้ำในเมืองพัทยากันอย่างเนืองแน่น เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์เมืองพัทยา และถือว่าเป็นวันทำบุญขึ้นปีใหม่ของชาวทะเล และเป็นประเพณี วันไหล ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในคำขวัญของเมืองพัทยาและงานประเพณีกองข้าวมาจัดรวมอยู่ใน ช่วงเดียวกัน ระหว่างวันที่ 18-19 เมษายน

และในปีนี้ทางคณะรัฐมนตรี ได้มีการเห็นชอบวิถีปฏิบัติในการเล่นน้ำในประเพณีสงกรานต์ตามแบบดั้งเดิมของไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอรวมทั้งมอบหมายให้ทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและสาธารณะได้รับรู้ถึงระเบียบข้อห้ามในปีนี้ ได้แก่

1.การแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย  2.การห้ามจำหน่ายและห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณที่มีการจัดกิจกรรม

3.การห้ามเล่นน้ำที่มีสิ่งเจือปน 4.การห้ามใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง 5.การห้ามขับรถกระบะบรรทุกน้ำเล่นน้ำสงกรานต์ในที่ชุมชนหรือบริเวณจัดงาน 6.การแสดงภาพลักษณ์ที่เหมาะสมในการเล่นน้ำสงกรานต์โดยรณรงค์ไม่ให้มีการแสดงหรือการเต้นที่ไม่เหมาะสม  และ7.หากมีการจัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ขอให้จัดกิจกรรมที่สอดคล้องและส่งเสริมประเพณีไทย

ในส่วนประเพณีกองข้าว กำหนดจัดในวันพุธที่ 20 เมษายน 59 เริ่มตั้งแต่เวลา เที่ยงวันยันเที่ยงคืน บริเวณสวนสาธารณะลนโพธิ์ นาเกลือ กิจกรรมภายในงานมากมายอาทิ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน (ยิงหนังสติ๊ก ปีนเสาน้ำมัน มวยทะเล ) ประกวดแข่งขันทำอาหารพื้นบ้าน พิธีกองข้าว การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและการแสดงดนตรีลูกทุ่งวิถีไทย และที่ลานวัดหนองใหญ่ กิจกรรมประกอบไปด้วยการประกวดก่อพรเจดีย์ทราย พิธีกองข้าว และรำวงพื้นบ้าน

16_04_02-11_08_39 16_04_02-11_08_43