แบ่งปัน

สัมมนาศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(ศรชล.) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 

ที่โรงแรมเลอบาหลีรีสอร์ท นางจิราภรณ์ จันทรศิริ  รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(ศรชล.)ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 พร้อมด้วย นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้หัวข้อเรื่องการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการกองเรือประมง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการกู้ภัยทางทะเล เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ ของหน่วยปฏิบัติการของศรชล.ใน ด้านความร่วมมือและการปฏิบัติตามภารกิจระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560

นอกจากนี้การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ยังมีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับภาพรวมการบริหารจัดการกองเรือประมง การจดทะเบียนเรือ การพิสูจน์อัตลักษณ์คนประจำเรือ ทั้งนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มประชุมสัมมนา 3 กลุ่ม คือ โครงสร้างองค์กรตามแผนการค้นหาและช่วยเหลือการสื่อสารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล และขั้นตอนการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือ รวมทั้งการร่วมกิจกรรมสัมพันธ์กลุ่มด้วยการเก็บขยะชายหาดตั้งแต่บริเวณ พัทยากลางถึงพัทยาใต้

เพื่อให้หน่วยงานในศรชล.และหน่วยปฏิบัติการร่วมได้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านความร่วมมือและการปฏิบัติตามภารกิจต่างๆ ให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการวางแผนการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาร่วมกัน และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดรับฟังข้อเสนอแนะ ลดปัญหาการขัดแย้ง สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงาน