แบ่งปัน

16_04_03-11_18_09 16_04_03-11_18_19 16_04_03-11_18_23 16_04_03-11_18_27

ภาพ/ข่าว นิพล

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานกล่าวปิดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลโป่งต้านยาเสพติด ประจำปี 2559 ซึ่งทางเทศบาลตำบลโป่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
ที่บริเวณสวนสาธารณอ่างเก็บน้ำมาบประชัน หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโป่งนาย เรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานกล่าวปิดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลโป่ง ต้านยาเสพติด ประจำปี 2559 ซึ่งทางเทศบาลตำบลโป่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีนาย ประเนิม ศิริรูป นายกเทศมนตรีตำบลโป่ง คณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และเหล่านักกีฬาแต่ละหมู่ เข้าร่วมพิธีปิดกันอย่างพร้อมเพียง โดยก่อนจะเริ่มพิธีปิด ได้มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ประกอบไปด้วย วิ่งผลัดกระสอบ วิ่งสามขา วิ่งเปี้ยว กอล์ฟบก ชักเย่อ 
จากนั้นได้มีการมอบถ้วยรางวัล โดยทาง นาย สนธยา คุณปลื้ม นายกสมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้สนับสนุนถ้วยรางวัล สำหรับผลการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลโป่งต้านยาเสพติด ประจำปี 2559 กีฬาพื้นบ้านประเภทวิ่งผลัดกระสอบชาย รางวัลชนะเลิศได้แก่หมู่ที่ 1 ประเภทวิ่งผลัดกระสอบหญิง รางวัลชนะเลิศได้แก่หมู่ 10 ประเภทวิ่งสามขาชาย รางวัลชนะเลิศได้แก่หมู่ 5 ประเภทวิ่งสามขาหญิง รางวัลชนะเลิศได้แก่หมู่ 8 ส่วนประเภทสามขาผสม รางวัลชนะเลิศตกเป็นของหมู่ 6
ส่วนกีฬาเปตองประเภทรุ่นประชาชนทั่วไปชาย รางวัลชนะเลิศได้แก่หมู่ 4b ประเภทรุ่นทั่วไปหญิง รางวัลชนะเลิศได้แก่หมู่ 7c ประเภทรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปีชาย รางวัลชนะเลิศได้แก่หมู่ 1a ประเภทรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง รางวัลชนะเลิศได้แก่หมู่ 7c
ส่วนกีฬาวอลเลย์บอลประเภทรุ่นประชาชนทั่วไปชาย รางวัลชนะเลิศได้แก่หมู่ 1 ประเภทประชาชนทั่วไปหญิง รางวัลชนะเลิศได้แก่หมู่ 2 ส่วนกีฬาเซปักตะกร้อประเภทรุ่นประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศได้แก่หมู่ 1a ประเภทรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี รางวัลชนะเลิศได้แก่หมู่ 1a เช่นกัน
ส่วนกีฬาฟุตซอลประเภทรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี รางวัลชนะเลิศได้แก่หมู่ 1 ประเภทรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี รางวัลชนะเลิศได้แก่หมู่ 5 ประเภทรุ่นทั่วไปรางวัลชนะเลิศได้แก่หมู่ 2b ส่วนถ้วยรางวัลประเภทถ้วยรางวัลรวมปีนี้ก็ตกเป็นของหมู่ที่ 1..

16_04_03-11_18_47 16_04_03-11_18_59 16_04_03-11_19_06 16_04_03-11_19_09