แบ่งปัน

อำเภอบางละมุง ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ที่ห้องประชุมอำเภอบางละมุง นาย นริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้การจัดพิธีเป็นไปอย่างสมพระเกียรติที่สุด โดยมี ตัวแทน ปกครองส่วนท้องถิ่น และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิ นาย สุรัตน์ เมฆะวรากุล ที่ปรึกษา นายเดชธนา บุญญประภาโชติ ผู้จัดการบริษัท บางละมุง เคเบิ้ล ทีวี จำกัด ตัวแทน ดร.สันต์ศักดิ์ จรูญ งามพิเชษฐ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ที่ปรึกษา เพื่อเตรียมความพร้อม

นาย นริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง กล่าวว่า ตาม ที่กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค รองรับประชาชนที่จะมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากและเพื่อให้งานพิธีดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ทางอำเภอบาวละมุง ต้องเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะสถานที่จัดงานพิธี ซึ่งในเบื้องต้นได้มีการกำหนดสถานที่จัดงานพิธีดังกล่าว ที่ วัดชัยมงคล(อารามหลวง) พัทยาใต้ เนื่องจากมีพื้นที่สามารถรองรับประชาชนจำนวนมากและใกล้กับแหล่งชุมชน ที่จะเดินทางมาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้ อำเภอบางละมุง ได้เตรียมสถานที่และส่วนประกอบอื่นๆ ให้เหมาะสม สวยงามและสมพระเกียรติ และรองรับประชาชนจำนวนมากที่จะมาร่วมแสดงความจงรักภักดี และร่วมถวายดอกไม้จันทน์

โดยคาดว่า จะมีประชาชนในพื้นที่อำเภอบางละมุงกว่า 50 % จำนวนกว่า 150,000 คนที่จะเดินทางมาร่วมพิธี สำหรับผู้ที่สนใจจะร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์ สามารถไปเรียนได้ที่เมืองพัทยา เทศบาล รวมถึงวัดโพธิสัมพันธ์ ซึ่งจะมีการสอนวิธีการจัดทำดอกไม้จันทน์ ในรูปแบบต่างๆเช่นรูปแบบ ดอกดารารัตน์, ดอกกุหลาบ ,ดอกพุดตาน ,ดอกลิลลี่, ดอกกล้วยไม้, ดอกชบาทิพย์ และดอก ชบาหนู เป็นต้น โดยทางอำเภอบางละมุงจะทำ ดอกดารารัตน์เป็นหลัก สำหรับการปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทางอำเภอบางละมุงจะประชาสัมพันธ์เชิญชวนภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชนช่วยกันปลูกต้นดาวเรืองและดอกทานตะวันเพื่อให้ออกดอกบานสะพรั่งตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

โดยนำต้นดาวเรืองไปประดับสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญ ตามถนน บริษัทห้างร้านและบ้านเรือนของประชาชน โดยขอความร่วมมือประชาชนได้ร่วมกันปลูกต้นดาวเรืองและต้นทานตะวัน ซึ่งถ้าปลูกตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม จะบานในช่วงงานในช่วงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 สำหรับคณะกรรมการต่างๆทาง นาย นริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง จะแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานในส่วนต่างๆ ตั้งแต่ การทำดอกไว้จันทน์ การปลูกดอกดาวเรือง การแสดงมหรสพสมโภชวัฒนธรรมไทย การอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ การจัดมวลชนร่วมพิธี การรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร การประชาสัมพันธ์ การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว การปฐมพยาบาล และอาหารเครื่องดื่ม โดยผู้ใดสนใจจะสนับสนุนอาหารก็สามารถติดต่อไปที่วัดชัยมงคล(อารามหลวง)….