แบ่งปัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวลงพื้นที่พัทยาตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยในการดูแลนักท่องเที่ยว

นาง กอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนอรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่เมืองพัทยา ตรวจเยี่ยมการความพร้อมของเมืองพัทยาในด้านการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวยังเมืองพัทยา เมืองแห่งการท่องเที่ยวที่ติดอันดับโลก

ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณชายหาดพัทยากลาง เพื่อดูการจัดส่วนในการลงเล่นน้ำ และ ดูจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ด้านเมืองพัทยาเอง ได้มีการ จัดให้มี ไร้การ์ด โดยแบ่งออกตามจุด ทั้งหมด 5 จุดโดยดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวในการลงไปเล่นน้ำ อีกทั้งยังเพื่อเป็นการป้องกันเหตุต่างๆที่อาจเกิดแก่นักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ไร้การ์ด จะค่อยเฝ้าระวัง ตรวจตา ดูความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังเดินทางไปตรวจพื้นที่ ท่าเรือแหลมบาลีฮาย ซึ่งเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่เข้ามาเที่ยวตามเกาะต่างๆในเขตพื้นที่เมืองพัทยา

ด้าน นาง กอบกาญจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยังกล่าวด้วยว่าด้านเมืองพัทยาเองได้เตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีในการดูแลความปลอดภัยให้นักเที่ยว อีกทั้งเพื่อการเตรียมการจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ สืบเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน ในส่วนของท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ ถือได้ว่ามีนักท่องเที่ยว 9,000 คนต่อวันที่มาใช้บริการเรือเพื่อข้ามไปเที่ยวชมบรรยากาศตามเกาะต่างๆ ทำให้ท่าเรือนั้นไม่พอให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ส่วนของเมืองพัทยาเอง ได้จัดการก่อสร้าง ท่าเรือเพิ่มอีก 2 ท่าเพื่อรับต่อจำนวนนักท่องเที่ยว และเพื่อความรวดเร็วในการให้บริการทางเรือ ด้วย