แบ่งปัน

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอบางละมุงเปิดโครงการค่ายคุณธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดนักเรียนในสถานศึกษา รุ่นที่ 2

ที่จิตตภาวันวิทยาลัย พ.ต.อ. จักรทิพย์ พาราพันธกุล ผกก.สภ.บางละมุง เป็นประธานเปิด โครงการค่ายคุณธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดนักเรียนในสถานศึกษา รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการนี้จัดขึ้นโดย ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอบางละมุง ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติ รวมถึงคณะครูอาจารย์จาก กศน. อำเภอบางละมุง ได้เข้าร่วมการอบรมกันกว่า 100 ชีวิต ทั้งภายในงานยังได้มีการมอบหมวกกันน็อกให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมอีกด้วย

สำหรับโครงการค่ายคุณธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดนักเรียนในสถานศึกษา ทางศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอบางละมุง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันแก้ปัญหาในเรื่องของยาเสพติด ที่ปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดขึ้นเรื่อยๆ จึงจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล ในการนำสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันโดยไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

พร้อมสามารถปฏิบัติตนในแนวทางที่ถูกต้อง เหมาะสมตามหลักธรรมพระพุทธศาสนา และผู้เข้าร่วมการอบรมจะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นทั้งในชุมชนและสังคม อีกทั้งผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้ตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติดและรู้จักวิธีการป้อกันให้ห่างไกลจากยาเสพติด โดยผ่านการบรรยายจากวิทยากรผู้ชำนาญการในหลายๆท่าน ที่ได้เข้ามาบรรยายให้ความรู้ในวันนี้….