แบ่งปัน

S__33660973 S__33660974

ภาพ/ข่าว ณิชาภัทร

พิธีเปิดกิจกรรมแข่งขันรถจักรยานยนต์มอเตอร์ครอส และไซเคิลครอส ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2559

ที่สนามแข่งขัน มอเตอร์ครอส และไซเคิลครอส ต.ห้วยใหญ่ นาย มนัส โขนแจ่ม กำนัน ต.ห้วยใหญ่ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมแข่งขันรถจักรยานยนต์มอเตอร์ครอส และไซเคิลครอส ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2559  พร้อมด้วย นาย วินัย อินทร์พิทักษ์ , นาย วิรัส หอมปลื้ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี , นายวิเวก ทับทิม ผู้ใหญ่ หมู่6 ต.ห้วยใหญ่ และนายเอกราช ใจพุก ผู้บริหารบริษัทเอกราช โลหะกิจ เป็นโปรโมเตอร์จัดการแข่งขันโดยมีนายไพรัตน์ ไตรศุภโชค นายกเทศมนตรี ตำบลห้วยใหญ่

เป็นประธานจัดการแข่งขัน ซึ่งการแข่งขัน มีทั้งหมด 20 รุ่น ได้รับการรับรองการแข่งขันจากสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย

กิจการแข่งขันดังกล่าว จัดเพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาแข่งรถจักรยายนต์ทั่วประเทศให้กว้างยิ่งขึ้น , สร้างนักแข่งรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาไปสู่อาชีพ , สร้างกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อตอบสนองต่อผู้ใช้รถจักรยานยนต์ และผู้ชม , เป็นการพบปะ และเผยแพร่ข่าวสารความรู้ในวงการจักรยานยนต์ระหว่างทีมแข่ง ผู้ชมการแข่งขันกับผู้สนับสนุนการแข่งขัน และผู้จัดการแข่งขัน , เป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลอันเป็นประโยชน์หลีกห่างจากยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาระดับประเทศ , เป็นตัวอย่างอันดีให้กับเยาวชนให้มาแข่งขันรถจักรยานยนต์ในสนามที่มีความมาตรฐานปลอดภัย มีกฎกติกา และเพื่อไม่ให้ไปแข่งขันบนท้องถนนหลวง ซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนสำหรับประชาชนทั่วไป และยังเป็นส่งเสริมการขาย โฆษณาผลิตภัณฑ์ของผู้สนับสนุนทุกบริษัทให้เข้าถึงผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ในทั่วทุกๆภาคในประเทศไทยอีกด้วย………