แบ่งปัน

ร้องขอความเป็นธรรมหลัง ผกก.บางละมุงใช้อำนาจมิชอบและเลือกปฏิบัติ
ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจาก นางสาว ปุณยพัฒน์  จงอภิชัยกุล  อายุ 50 ปี ผู้ประกอบการร้านสวัสดิการสถานีตำรวจภูธรบางละมุงเกี่ยวกับกรณีร้านจะถูกดำเนินการตัดไฟฟ้าภายในวันนี้(  31 พ.ค.60 ) หลังเปิดมากว่า 3 ปี  หลังพยายามทำตามขั้นตอนของกฏหมายทุกอย่าง  แต่ทาง พ.ต.อ.จักรทิพย์   พาราพันธกุล  ผกก.สภ.บางละมุง  ทำหนังสือไปยังการไฟฟ้าให้ดำเนินการตัดไฟฟ้าที่ร้านโดยอ้างว่าทางร้านได้พ่วงใช้ไฟฟ้ากับทาง สภ.บางละมุง  นอกจากนั้นยังอ้างว่าทางร้านนั้นบดบังทัศนียภาพของ สภ.บางละมุง


โดย นางสาวปุณยพัฒน์  จงอภิชัยกุล เปิดเผยว่า เมื่อประมาณปี  57 สมัย พ.ต.อ.ศุภชัย ผุยแก้วคำ ดำรงตำแหน่งผู้กำกับการ  เห็นว่าทางสถานีไม่มีร้านค้าที่ไว้คอยบริการประชาชน  ตนเองจึงจัดทำโครงการร้านสวัสดิการขึ้นมาโดยเสนอที่บริเวณข้างสถานีที่เป็นที่ว่างเปล่าและรกร้าง   โดยใช้ค่าใช้จ่ายของตนเองหมด ซึ่งโครงการดังกล่าวwfhสร้างขึ้นมา จนปัจจุบันผ่านผู้กำกับการไป 3 คน  จนมาถึงคนปัจจุบันได้สั่งการให้ตนเองยกเลิกร้านสวัสดิการ โดยอ้างว่าทางร้านบดบังทัศนียภาพของสถานี รวมทั้งต้องการปรับปรุงพื้นที่  ทั้งๆที่ไม่มีโครงการอะไรเลย  และดำเนินการประสานให้ทางเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าและเจ้าหน้าที่ประปามาทำการตัดน้ำตัดไฟอ้างว่าร้านตนเองไปพ่วงมาจากสถานีตำรวจ  ทั้งๆที่ร้านตนเองไปขอไฟฟ้า และประปาอย่างถูกต้องโดยใช้ชื่อของตนเอง


ซึ่งหลังจากทราบว่าตนเองต้องไปขออนุญาตเช่าพื้นที่กับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี     ตนเองพยายามตามขั้นตอนของกฏหมายไม่ว่าจะเป็นการไปทำหนังสือขออนุญาตเช่าที่ดินบริเวณดังกล่าวกับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี     จากนั้นทางสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรีรับทราบว่าตนเองเข้ามาประกอบกิจการร้านสวัสดิการ   จึงทำหนังสือส่งมายัง สภ.บางละมุง ว่าทางตนเองได้ทำเรื่องขออนุญาตเช่าพื้นที่ดังกล่าวทำร้านสวัสดิการ  และให้ทางต้นสังกัดของสถานีตำรวจภูธรบางละมุงพิจารณาการใหเช่าหรือไม่เช่า  แต่ถึงปัจจุบันไม่มีหนังสือจากต้นสังกัดของสถานีตำรวจภูธรบางละมุงคือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือตำรวจภูธรภาค 2 ว่าเรื่องดังกล่าวพิจารณาอย่างไร

แต่ทาง พ.ต.อ.จักรทิพย์   พาราพันธกุล  ผกก.สภ.บางละมุง  ดำเนินการเองหมดทั้งทำหนังสือประสานงานไปยังสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี  การไฟฟ้า  การประปา ซึ่งผิดระเบียบ   และทางสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรีตามถึงหนังสือจากต้นสังกัดสถานีตำรวจภูธรบางละมุง  ก็ไม่มีหนังสือดังกล่าวมายืนยัน   ซึ่งตนเองก็ทวงถามไปยังตำรวจภูธรภาค 2 เกี่ยวกับการกรณีหนังสือพิจารณาการเช่าพื้นที่ดังกล่าวเพราะอยู่ในพื้นที่ดูแลของสถานีตำรวจภูธรบางละมุง  จนปัจจุบันยังไม่มีหนังสือยืนยังเลย
ซึ่งปัจจุบันตนเองได้ทำหนังสือขอผ่อนผันเรื่องการตัดน้ำตัดไฟดังกล่าว ซึ่งตนเองยืนยันว่าตนเองจ่ายค่าน้ำค่าไปเองทุกเดือนเพราะมีบิลจากการไฟฟ้า และการประปามาเก็บ  จนกระทั่งก่อนหน้านี้ 3 เดือนที่แล้ว  ร้านตนเองถูกยกมิสเตอร์น้ำแต่ต้องเองยังเสียค่ารักษามิสเตอร์เดือนละ 300 กว่าบาทอยู่เลย   ตนเองจึงอยากขอความเป็นธรรมและได้ร้องไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  ให้ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงมาตรวจสอบ แต่ขอไม่เอาตำรวจในสังกัดภูธรภาค 2 เพราะตนเองเคยไปร้องขอความเป็นธรรมแต่ไม่มีอะไรคืบหน้า  มีแต่มาตัดน้ำ และกำลังจะโดนตัดไฟฟ้าวันนี้  ซึ่งหาตนเองผิดจริงก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฏหมายได้เลย  ซึ่งทางสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรีก็รับรู้เรื่องการเช่าพื้นที่
นอกจากนั้นร้านตนเองนั้นพยายามทำตามขั้นตอนของกฎหมาย  การยืนขอเช่าทางพื้นที่จากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี แต่มาถูกทำแบบนี้เหมือนกลั่นแกล้งกัน  ทั้งที่ร้านตนก็เปิดมานาน  แต่ร้านอื่นที่อยู่บริเวณดังกล่าวไม่มีการดำเนินการขออนุญาติเลยแต่ทาง พ.ต.อ.จักรทิพย์   พาราพันธกุล  ผกก.สภ.บางละมุง  ก็อนุญาติให้ดำเนินการสร้างร้านค้าขึ้นมาทั้งที่ก็อยู่ในพื้นที่เดียวกัน  นเองจึงอยากร้องขอความเป็นธรรม