แบ่งปัน

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมกีฬาเทควันโด้ ระหว่างเมืองพัทยา กับ สมาคมโค้ชเควันโด้เกาหลีประจำประเทศไทย  

ที่ห้องประชุมโรงเรียนเมืองพัทยา 5 ( บ้านเนินพัทยาเหนือ ) ได้มีพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมกีฬาเทควันโด้ ระหว่างเมืองพัทยา กับ สมาคมโค้ชเทควันโด้เกาหลีประจำประเทศไทย   โดยมีผู้แทนจากเมืองพัทยา นำโดย พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นาย นพสิทธิ์ชา ณ นคร ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการ ผอ.สำนักการศึกษาเมืองพัทยา , นายมนตรี กาญจนภักดิ์ ผอ.โรงเรียนเมืองพัทยา 5 ร่วมกับ ผู้แทนฝ่ายเประเทศเกาหลี ซึ่งนำโดย Mr.Kim Kyungduk  นายกสมาคมเทควันโด้แห่งประเทศเกาหลี , Mr.Park Jong Wha นายกสมาคมโค้ชเทควันโด้เกาหลีประจำประเทศไทย และ Mr.So Hansil อาจารย์ฝึกสอนสมาคมโค้ชเทควันโด้ เกาหลีประจำประเทศไทย ร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้โดยมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา และคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมเป็นสักขีพยายน และร่วมเปิดป้าย ห้องประชมเทควันโด พัทยา ไทย-เกาหลี ด้วย

สำหรับการสงนามความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาส่งเสริมกีฬาเทควันโด้ให้กับนักเรียนและประชาชนทั่วไปที่สนใจกีฬาชนิดนี้ โดยทางสมาคมได้เข้ามาสอนให้กับนักเรียนของโรงเรียนเมืองพัทยา5 แล้วตั้งแต่ปี 2558 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหารโรงเรียนเมืองพัทยา 5 ให้ใช้สถานที่ใต้ถุนอาคารเป็นที่ฝึกสอน ต่อมาทางสมาคมได้มีการก่อสร้างสถานที่เพิ่มเติมให้กับทางโรงเรียนเพื่อความเหมาะสมในการเรียนการสอจนเควันโด้ ซึ่งมีการจัดการฝึกสอน ให้กับนักเรียนและประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆกับทางโรงเรียนทั้งในเรื่องของการว่าจ้างครู ค่าชั่วโมงเรียน หรือการซื้ออุปกรณ์ในการเรียนการสอน

ทั้งนี้สำหรับการบันทึกข้อตกลงที่มีการลงนามความร่วมมือกันมีระยะเวลา 5 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2560- 1 มิ.ย.2565