แบ่งปัน

วัดล๊อกร่มเตียงใหม่วันแรกดีเดย์พร้อมใช้ 15 ส.ค.
เมืองพัทยาลงพื้นที่วัดล๊อกร่มเตียงใหม่วันแรกตามมติคณะกรรมการจัดระเบียบฯร่มเตียงชายหาด พร้อมดีเดย์ปฏิบัติตามระเบียบในวันที่ 15 สิงหาคม 2560
หลังจากที่ทางคณะกรรมการจัดระเบียบผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดในพื้นที่เมืองพัทยามีมติตรงกันในการปรับเปลี่ยนจัดระเบียงร่มเตียงใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวด้านชายหาดของเมืองพัทยา

ล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ เจ้าหน้าที่จากสำนักการช่าง เทศกิจ สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา และกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์(ร.21 พัน.1 รอ.) ได้ร่วมกันลงพื้นที่ในการวัดล๊อกร่มเตียงเป็นวันแรก เพื่อทำการวัดล๊อกร่มเตียงใหม่ทั้งหมด ซึ่งเริ่มดำเนินการเป็นวันแรกต้นตั้งแต่บริเวณโค้งชายหาดพัทยาเหนือเรื่อยลงมา ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่มีการปรับล๊อกของผู้ประกอบการทุกรายให้เหลือขนาด 9 X 7 เมตรต่อ 1 ล๊อกเท่านั้นตามมติที่ประชุม และจัดระเบียบให้ผู้ประกอบการอยู่เป็นกลุ่มกลุ่มละ 5 ราย เว้นช่องว่างระหว่างล๊อกประมาณ 1.5 เมตร เพื่อใช้เป็นทางขึ้นและลงหาดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว  มีการทาสีตีเส้นและเขียนเรียงลำดับล๊อกขึ้นใหม่เพื่อกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนก่อนจะมีการปักหมุดล๊อกใหม่ในลำดับถัดไป คาดว่าจะสามารถดำเนินการจัดระเบียบล๊อกใหม่ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากนี้ทั้งบริเวณชายหาดพัทยาและชายหาดจอมเทียน โดยมีการกำหนดขอบเขตให้ผู้ประกอบการทุกรายต้องดำเนินการขยับล๊อกใหม่ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 นี้ โดยในปีนี้ให้ทางผู้ประกอบการอิงเลขลำดับล๊อกเดิมไปก่อน ส่วนในปีหน้าตามมติที่ประชุมได้มีการกำหนดให้มีการปรับเปลี่ยนล๊อกทุกๆหนึ่งปี ซึ่งกำหนดให้อาทิตย์แรกของเดือนสิงหาคม 2561 เป็นการจับฉลากหมุนเวียนเปลี่ยนล๊อกใหม่สำหรับผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดพัทยา และอาทิตย์ที่ 2 ถัดมาสำหรับผู้ประกอบการล๊อกร่มเตียงชายหาดจอมเทียน เพื่อให้ทางผู้ประกอบการมีสิทธิเท่าเทียมกันในการกางร่มเตียงไม่ยึดติดในพื้นที่จนกลายเป็นการใช้ผลประโยชน์บนพื้นที่สาธารณะ


นอกจากนี้ในช่วง 2 เดือนแรกของการจัดระเบียบล๊อกร่มเตียงใหม่ทางผู้ประกอบการจะต้องทำการหยุดล๊อกร่มเตียงเป็นเวลา 2 วัน ต่อสัปดาห์ คือในวันพุธและวันพฤหัสบดีเพื่อให้ทางเมืองพัทยาเข้ามาดำเนินการทำความสะอาดชายหาด ซึ่งหลังจากนั้นจึงให้ทางผู้ประกอบการยึดหลักวันหยุดวันเดิมคือหยุดทุกวันพุธ รวมทั้งจะไม่มีการโอนสิทธิให้แก่บุตร หรือคู่สมรสอีกต่อไปและเตียงผ้าใบจะกางได้เฉพาะกรณีมีลูกค้ามาใช้บริการเท่านั้นส่วนสีของร่มจะมีการเปลี่ยนแปลงให้เหลือเพียง 2 สี เท่านั้น คือ สีเอิร์ธโทน และสีทูโทน น้ำตาลอ่อนกับน้ำตาลเข้มสลับกัน ทั้งนี้การจัดระเบียบผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดในครั้งนี้ทางคณะกรรมการได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่อยากให้ประชาชนได้มีสิทธิเท่าเทียมกันในการชายหาดสาธารณะร่วมกันและหวังได้พื้นที่สาธารณะที่ว่างเปล่ากลับมาให้ประชาชนใช้ร่วมกันอีกครั้งในเวลาอันใกล้