แบ่งปัน

S__11452472 S__11452473 S__11460612

ภาพ /  สุพจน์  ข่าว /  วาสนา    

         ประธานคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย สภาเมืองพัทยา รุดตรวจจุดจอดรถสองแถวรับผู้โดยสารพัทยาใต้ แก้ปัญหาการจราจรติดขัดเนื่องจากจอดรถรอลูกค้า พร้อมสำรวจป้ายห้างร้านซอยบัวขาว ก่อนส่งหนังสือแจงผู้ประกอบการให้แก้ไข เพื่อความปลอดภัย

นาย อนุพงษ์ พุทธนวรัตน์ ประธานคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย สภาเมืองพัทยา พร้อมเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาการจราจรบริเวณแยกพัทยาใต้ ซึ่งเป็นจุดที่มีการจราจรหนาแน่นเนื่องจากอยู่ในย่านเศรษฐกิจสำคัญของเมืองพัทยา และจากการตรวจสอบบริเวณจุดจอดรถสองแถวรับส่งผู้โดยสาร มีผู้ประกอบการรถสองแถวจอดรอลูกค้าเรียงกันอยู่ ส่งผลให้การจราจรเป็นไปอย่างยากลำบาก ทางคณะจึงลงพื้นที่ชี้แจงพร้อมขอความร่วมมือ ก่อนจะบังคับใช้กฎหมายจราจรบริเวณดังกล่าวอย่างเข้มข้น โดยเร็ววันนี้จะส่งเจ้าหน้าที่มาทำการทาสีตีเต้นบริเวณจุดจอดเพื่อความชัดเจนของการมองเห็นต่อไปด้วย จากนั้น ประธานคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย สภาเมืองพัทยา พร้อมคระได้นำรถบรรเทาสาธารณภัยเข้าตรวจสอบระยะความสูงของป้ายห้างร้านต่างๆ ในซอยบัวขาว เพื่อกำหนดระยะความสูงของป้ายให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับเหตุไม่คาดฝัน ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถน้ำรถบรรเทาสาธารณภัยเข้าไประงับเหตุยังจุดเกิดเหตุได้ในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ายังมีป้ายที่ไม่ได้มาตรฐานรวมถึงระยะความสูงไม่เป็นไปตามกำหนดอยู่เป็นจำนวนมาก โดยหลังจากการสำรวจแล้วจะได้ทำหนังสือถึงผู้ประกอบการเพื่อขอความร่วมมือในการแก้ไขป้ายร้านของตนให้ได้มาตรฐานตามกำหนดของเมืองพัทยาต่อไปด้วยเช่นกัน นายอนุพงษ์ พุทธนวรัตน์ ประธานคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย สภาเมืองพัทยา การดำเนินการเรื่องจัดระเบียบป้ายเราดำเนินการต่อเนื่องหลังจากจัดระเบียบภายในโครงการวอล์กกิ้งสตรีทพัทยาใต้จนมีผลเป็นรูปธรรมมาแล้ว ในส่วนของซอยบัวขาวซึ่งเป็นชุมชนและเป็นย่านเศรษฐกิจที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวอาศัยอยู่มากยังพบว่ามีป้ายที่ไม่ได้มาตรบานตรงนี้จึงต้องมีการจัดระเบียบเพื่อความปลอดภัยด้วยเช่น ส่วนปัญหาการจราจรพัทยาใต้นั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องเร่งจัดระเบียบเพื่อให้ผู้ประกอบการรถโดยสารได้ทำกินโดยไม่เดือดร้อนต่อผู้ใช้ถนนด้วยเช่นกัน