แบ่งปัน

เมืองพัทยา ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เฟ้นหาเด็กกลุ่มเสี่ยงร่วมโครงการ “ทำตามพ่อสอนสั่ง” กับกิจกรรม “รวมหยดน้ำเป็นสายธาร” รุ่นที่ 3 มาทำกิจกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม

ที่อาคารศูนย์กีฬาเยาวชนเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นาย ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อดีต ส.ส.ชลบุรี เขต 7 พรรคพลังชล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม “รวมหยดน้ำเป็นสายธาร” รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ “ทำตามพ่อสอนสั่ง” จัดขึ้นโดยความร่วมมือของเมืองพัทยา กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสถานีวิทยุ 94.75 เมืองพัทยา ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัดขึ้นภายใต้การสนับสนุนจาก หน่วยงานในเมืองพัทยา ซึ่งมุ่งหวังให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงได้มีโอกาสทำกิจกรรม ด้วยการใช้วัฒนธรรมไทยเข้ามามีส่วนช่วยในการกล่อมเกลาจิตใจ         อีกทั้งยังกระตุ้นให้เยาวชนรู้จักค้นหาตัวเอง จากการได้รับแรงบันดาลใจผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวของผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต แม้ชีวิตในวัยเด็กจะมีอุปสรรค รวมทั้งเป็นการปลุกจิตอาสาให้เด็กๆ รู้จักทำกิจกรรมเพื่อสังคม ภายในโครงการฯ เยาวชนจะได้ร่วมกันทำกิจกรรมกลุ่มสันทนาการ ศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมตามแหลางท่องเที่ยวต่างๆในเมืองพัทยา  รวมทั้งร่วมกันทำกิจกรรม CSR ทำความสะอาดในพื้นที่สาธารณะเมืองพัทยา

สำหรับกิจกรรม รวมหยดน้ำเป็นสายธาร ภายใต้โครงการทำตามพ่อสอนสั่ง มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายนเป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยจะจัดกิจกรรมทุกวันอาทิตย์ ทั้งสิ้น 7 ครั้ง ซึ่งกิจกรรมครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ 3 กันยายน 2560 พร้อมกันนี้ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการยังจะได้รับการสนับสนุนทางด้านทุนการศึกษาจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยอีกด้วย