แบ่งปัน

191270

 ภาพ เสาวลักษณ์ ข่าว สุพรรณี  

   เมืองพัทยาจัดอบรมผู้ประกอบการร่มเตียงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปี 2559

ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นาย รณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปี 2559 เนื่องจากชายหาดของเมืองพัทยาเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเลือกที่มาจะพักผ่อน ทำให้ต้องมีการบริการที่ดีซึ่งจะสร้างความพึงพอใจต่อนักท่องเที่ยว ที่ผ่านมาเมืองพัทยาโดยส่วนของทางเทศกิจได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและจัดระเบียบพบว่าการประกอบการร่มเตียงชายหาดในปัจจุบันส่วนใหญ่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย อยู่ในแนวทางที่เมืองพัทยาดำเนินการจัดระเบียบไว้ แต่ยังไม่สามารถครอบคลุมปัญหาได้อย่างทั่วถึง นอกจากนั้นยังเป็นการใช้วิธีบังคับตรวจสอบสร้างความพันธ์ที่ไม่ดีต่อกัน ซึ่งผู้ประกอบการบางราย อาจไม่เข้าใจเหตุผลในการจัดระเบียบของเจ้าหน้าที่เทศกิจ ที่มุ่งหวังให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามของายหาดโดยส่วนรวม ประกอบกับ ผู้ประการร่มเตรียงเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดนักท่องเที่ยวรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้าย อาทิ อุบัติเหตุทางน้ำ หรือนำท่องเที่ยวขอความช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประกอบการจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว และสามารถประสานขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อได้ก่อนผู้ใด จึงนำมาสู่โครงการอบรมผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในครั้งนี้