แบ่งปัน

โรงแรม โฮเทล เจ พัทยา ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ปี 6

ทางโรงแรม โฮเทล เจ พัทยา ร่วมกับ สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตที่ 3 จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ประจำปี 2560 ในปีนี้เป็นปีที่ 6 ที่จัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยมี นางสาว ยุวธิดา จีรภัทร์ ผู้บริหารโรงแรมและทีมพนักงานของโรงแรมฯ ร่วมถึงลูกค้า ผู้ที่สนใจบริจาคโลหิต เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกันอย่างต่อเนื่อง ที่ ห้องประชุม Hermony โรงแรม โฮเทล เจ พัทยา

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมของทางโรงแรมฯ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนานมาเป็นปีที่ 6 ที่มีนโยบายจัดหาโลหิตที่มีคุณภาพเพื่อจ่ายให้ผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดเครือข่ายภาคตะวันออก เนื่องจากปัจจุบันยังมีความต้องการโลหิตเป็นจำนวนมากในการรักษาผู้ป่วย ซึ่งการบริจาคโลหิตของทางโรงแรมโฮเทล เจ พัทยา ครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมช่วยเหลือและตอบแทนสังคมที่จัดมาอย่างต่อเนื่องและได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี…