แบ่งปัน

 

16_04_07-14_37_28 16_04_07-14_37_34 16_04_07-14_37_37 16_04_07-14_37_40

ภาพ/ข่าว/นิพล

สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชลบุรี และ เทศบาลตำบลโป่ง ร่วมกันปล่อยพันธ์กุ้งก้ามกรามจำนวน 1,500,000 ตัว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ที่สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำมาบประชันหน้าเทศบาลตำบลโป่ง นาย บัญชา สุขแก้ว ประมงจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 1,500,000 ตัว (หนึ่งล้านห้าแสนตัว) ตามโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 2 เมษายน 2559 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำมาบประชัน ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชลบุรี และ เทศบาลตำบลโป่ง ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น โดยมีนาย ประเนิม ศิริรูป นายกเทศมนตรีตำบลโป่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นาย วิชัย จันทร์หอม ประธานสภาเทศบาลตำบลโป่ง และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโป่ง หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก..

สำหรับการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามในครั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย  นอกจากนี้ยังเป็นการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของอ่างเก็บน้ำมาบประชัน สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรู้สึกรักและหวงแหนทรัพยากร  ซึ่งทางเทศบาลตำบลโป่ง ขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันดูแลเรื่องการจับกุ้งก้ามกรามและสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำมาบประชัน โดยขอให้คำนึงถึงความยั่งยืน โดยไม่ใช้วิธีการที่ทำลายล้าง เช่น การใช้ยาเบื่อหรือการ หรือใช้เครื่องมือที่จับได้สัตว์น้ำขนาดเล็กใช้ประโยชน์และต้องหยุดจับในฤดูช่วงที่สัตว์น้ำมีการวางไข่และเลี้ยงตัวอ่อน เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน.

16_04_07-14_38_03