แบ่งปัน

S__3489974 S__3489975 S__3489976

ภาพ /ข่าว อาทิตย์

กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ จัดประชุมประจำเดือน เมษายน 59  โดยมีกิจกรรมในการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสใกล้เข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย

เมื่อเวลา 10.30 น. ของวันที่ 8 เม.ย. 59 ที่เวทีสวนสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้มีการเปิดการประชุมกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี เทศบาลเมืองหนองปรือ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี นางจำเนียร ไชยนิตย์ ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองหนองปรือ พร้อมด้วย นาย มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เหล่าผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรี ร่วมประชุม

สำหรับการประชุมในวันนี้มีการจัดให้มีการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสที่จะใกล้เข้าสู่เทศกาลสงกรานต์วันปีใหม่ไทย โดยพิธีการ ทางเหล่าคณะผู้บริหาร โดย นาย เอนก พัฒนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ นำกล่าวขอขมา ผู้สูงอายุ พร้อมกับสรงน้ำพระ ก่อนที่จะรดน้ำขอพรจาก นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ นาย มาย ไชยนิตย์ และ นาง จำเนียร ไชยนิตย์ ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ และ เหล่าผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรม  จากนั้นได้มีการจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง หญิงไทยอยู่อย่างไรจึงสง่าและสมาร์ท โดย  อ.พิมพ์ชนิตณ์  มิ่งพันธ์ มาให้ความรู้ เพื่อให้สตรีอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสง่างามและทรงคุณค่า