แบ่งปัน

รณรงค์ประชารัฐชลบุรีรวมใจต้านภัยค้ามนุษย์ 60

เมื่อวันที่ 15 ก.ค.60 ที่ ถนนเลียบชายหาด พัทยากลาง เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นาย อภิชาติ อภิชาตบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด ประชารัฐชลบุรีรวมใจต้านภัยค้ามนุษย์ 60 โดยมี นาย วรานนท์ ยิ้มมงคล ปลัดจังหวัดชลบุรี พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

จังหวัดชลบุรี ได้ตระหนักถึงปัญหาการค้ามนุษย์ที่จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดและประเทศไทย ด้วยเหตุนี้จึงได้นำนโยบายภายใต้แนวคิด ประชารัฐชลบุรีรวมใจต้านภัยค้ามนุษย์ โดยมีคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดชลบุรี เป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานประสานงานของทุกภาคส่วน ทั้งการบูรณาการแผนป้องกัน ตรวจติดตาม จับกุม ดำเนินคดี การคุ้มครองและช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ เพื่อขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดงานรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ในวันนี้ เป็นการแสดงออกถึงเจตนารมณ์ ว่าทุกภาคส่วนของจังหวัดชลบุรี จะรวมพลังป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้ลดน้อยลงและหมดไปในที่สุด