แบ่งปัน

เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เปิดการแข่งขันเปตอง สานกีฬาพื้นบ้าน ประจำปี2560

ที่ลานเอนกประสงค์ หน้าเทศบาลตำบลหนองปลาไหล นาย แล บุญสังข์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันเปตอง ตามโครงการมหกรรมกีฬามวลชนตำบลหนองปลาไหล ประจำปี2560 โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และนักกีฬาโยนลูกเหล็กในพื้นที่และใกล้เคียงได้มาเข้าร่วมการแข่งขันกันอย่างคึกคัก

การจัดการแข่งขันครั้งนี้เพื่อ สืบสานกีฬาพื้นบ้าน ตามโครงการมหกรรมกีฬามวลชนตำบลหนองปลาไหล ที่ทางเทศบาลได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีภายในหมู่คณะ พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้รักการออกกำลังกายทุกรูปแบบ รวมถึงการอนุรักษ์กีฬาไทยพื้นบ้านให้คงอยู่ต่อไปอีกด้วย