แบ่งปัน

    

   พิธีเปิดโครงการรวมใจปลูกต้นกล้ายางนา เพื่อเทิดพระเกียรติในการสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

ที่โกรกจงอาง หรือว่าป่าเขาไผ่ ต.โป่ง นาย นริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เปิดโครงการปลูกต้นกล้ายางนา เพื่อเทิดพระเกียรติในการสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรากูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ซึ่งมีนาย ประเนิม ศิริรูป นายกเทศมนตรีตำบลโป่ง เป็นผู้กล่าวรายงานเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ โดยมี คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโป่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโป่ง นายกกิ่งกาชาติอำเภอบางละมุง ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 ชลบุรี ผู้แทนผู้บังคับกองพันที่ 1 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ผู้บังคับกองร้อยรักษาความสงบพื้นที่อำเภอบางละมุง ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาคมธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดเก่านาเกลือ ชมรมอะเมซิ่งไทยโฮส ชมรมออฟโรด ชมรมจักรยานยนต์เอนดูโร่ คณะครูนักเรียนจากสถานศึกษาในพื้นที่ ต.โป่ง รวมไปถึงพี่น้องประชาชนตำบลโป่งและตำบลห้วยใหญ่ เข้าร่วมโครงการกันกว่า 700 คน

ด้าน นาย ประเนิม นายกเทศมนตรีตำบลโป่ง ฐานะเจ้าของพื้นที่ เปิดเผยว่า ในอดีตที่ผ่านมา ผืนป่าในประเทศไทยถูกบุกรุกทำลายจากทั้งนายทุนและเกษตรเป็นจำนวนมาก ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างประเมินค่ามิได้ ดังเช่นป่าเขาไผ่พื้นที่แห่งนี้ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 9 ต.โป่ง อดีตเคยเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีความหลากหลายทางชีวภาพ ต่อมาได้ถูกนายทุนและราษฎรที่ไม่มีที่ดินทำกินเข้ามาบุกรุกครอบครองโดยการปลูกพืชยางพารา มันสำปะหลัง สับปะรด ทำให้ป่าเขาไผ่กลายเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2558 โดยการนำของนายอำเภอบางละมุง ได้สนธิกำลังฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ สำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร และ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าตามนโยบายของรัฐบาล และได้ทำการรังวัดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าบางละมุง เพื่อปักปันแนวเขตให้ชัดเจน และได้ทำการปลูกป่าทดแทนพื้นที่ป่าเชื่อมโทรม สร้างแนวกันไฟ โดยได้ดำเดินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 จนถึงปัจจุบัน