แบ่งปัน

อพท.3 พาคณะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวศึกษาดูงานการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนหนองปรือ

ที่วัดหนองปรือ ต.หนองปรือ ทาง องค์การบริหารพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง หรือ อพท.3 นำโดย นาย ธิติ จันทร์แต่งผล รักษาการผู้จัดการพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ได้นำคณะตัวแทนผู้ที่เกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยว ลงพื้นที่ประเมินศึกษาดูงานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของพื้นที่ชุมชนหนองปรือ ซึ่งวันนี้ทาง อพท.3 ได้นำคณะตัวแทนฯดูสถานที่ ที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยกัน 3 ที่ ได้แก่ วัดหนองปรือ บ้านโขนรักษ์ไทย และค่ายมวยศิษย์ยอดธง

พร้อมกับช่วงเที่ยงได้ร่วมกันรับประทานอาหารพื้นบ้านของชาวหนองปรือ โดยการนำคณะลงพื้นในวันนี้ทาง อพท. 3 จัดขึ้นเพื่อเป็นการให้คณะดูงาน ที่เป็นตัวแทนจากหน่วยงานองค์กรต่างๆที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ได้ทำการประเมินและให้คำปรึกษากับแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน เพื่อนำขอคิดเห็นเหล่านั้น มาเก็บเป็นข้อมูล และนำไปพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป..