แบ่งปัน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี พร้อมผู้บริหารสถาบัน National Institution for Transforming India จากประเทศอินเดีย เข้าพบผู้บริหารเมืองพัทยา

ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นาย ชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี พร้อมด้วย น.ส. อรยา วิทยะศุภร เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี นำ นาย อมิตารา กานท์ ผู้บริหารสถาบัน National Institution for Transforming India จากประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของอินเดีย มาพบปะหารือแบ่งปันแนวปฏิบัติที่เลิศด้านการพัฒนาเมืองและการบริหารจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยแก่บุคลากรระดับสูงของอินเดีย รวมถึงด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยมีพลตำรวจตรีบัณฑิต คุณจักร รองนายกเมืองพัทยา เป็นและนางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท.) สำนักงานพัทยา ให้การต้อนรับและร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวอย่างรอบด้าน