แบ่งปัน

อพท.3 เตรียมศึกษาเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนหนองปลาไหล ผ่านการประเมินจากคณะผู้สังเกตการณ์ด้านการท่องเที่ยวแขนงต่างๆ

ที่ศูนย์การเรียนรู้ทำอาหารพื้นบ้าน บ้านป้าแหลม ต.หนองปลาไหล ทาง องค์การบริหารพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง หรือ อพท.3 นำโดย นายธิติ จันทร์แต่งผล รักษาการผู้จัดการพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ได้นำคณะตัวแทนผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว ลงพื้นที่ประเมินศึกษาดูงานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของพื้นที่ชุมชนหนองปลาไหล ต่อจากพื้นที่ชุมชนหนองปรือ โดยได้รับเกียรติจาก นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล พร้อมคณะกรรมการแหล่งการเรียนรู้ฯ มากล่าวต้อนรับและเล่าถึงความเป็นมาของการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้นี้

ซึ่งวันนี้ทาง อพท.3 ได้นำคณะตัวแทนฯดูสถานที่ ที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้วยกัน 3 ที่ ได้แก่ บ้านป้าแหลม   บ้านสว่างศิลป์ และแปลงนาข้าวปลอดภัย ตามลำดับ โดยสถานที่แรกในวันนี้เป็นบ้านป้าแหลม แหล่งเรียนรู้ด้านการทำอาหารพื้นบ้าน ที่มีรสชาติดั่งเดิมของคนหนองปลาไหล และใช้วัตถุดิบการประกอบอาหารที่ปลูกภายในบ้านเกือบทั้งหมด โดยปราศจากสารเคมีต่างๆ ในรูปแบบเกษตรผสมผสาน โดยวันนี้ทางป้าแหลมก็ได้หยิบเอาเมนูพื้นบ้านและดังเดิม 2 รายการมาสาธิตและให้คณะผู้ดูงานได้ลองทำได้แก่ เมนู ห่อหมกปลา และขนมบ้าบิ่นโบราณ พร้อมกับการร่วมรับประทานอาหารพื้นบ้านของชาวหนองปลาไหล อย่างแกงกล้วยรอไก่ มาให้คณะได้ทดลองทานกัน ก่อนที่จะไปดูสถานที่ต่อไป

โดยการนำคณะลงพื้นที่ดังกล่าว ทาง อพท. 3 จัดขึ้นเพื่อเป็นการให้คณะดูงาน ที่เป็นตัวแทนจากหน่วยงานองค์กรต่างๆที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ได้ทำการประเมินและให้คำปรึกษากับแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน เพื่อนำขอคิดเห็นเหล่านั้น มาเก็บเป็นข้อมูล และนำไปพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป..