แบ่งปัน

โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารามาริส รีสอร์ท จอมเทียน จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่ 12 สิงหาคม

ที่ห้องประชมมาริส 2 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารามาริส รีสอร์ท จอมเทียน นายชัยพันธ์ ทองสุธรรม ผู้จัดการทั่วไปฯ แลโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารามาริส รีสอร์ท จอมเทียน ในเครือเซ็นทาราพัทยา ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 สภากาชาดไทย จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม โดยมีเหล่าบรรดาผู้บริหาร พนักงาน และกลุ่มลูกค้าของโรงแรมได้มาเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ตลอดการจัดกิจกรรม ซึ่งทางโรงแรมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดให้แก่โรงพยาบาลในเครือข่ายภาคตะวันออก ที่จะนำไปรักษาผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษาตัว โดยกิจกรรมนี้ทางโรงแรมจะจัดขึ้นทุกๆ 3 เดือน และครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่ 3 ของปี 2560…..