แบ่งปัน

S__3522729 S__3522730 S__3522731

ภาพ/ข่าว อาทิตย์

เทศบาลเมืองหนองปรือ เปิดโครงการจัดวินัยจราจรป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลสงกรานต์
เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 11 เมษายน 2559 ที่บริเวณหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทรนาเกลือ ถนนชัยพรวิถี เทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมกับ กองอำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ที่มีทั้ง หน่วงงานเทศกิจ สมาชิก อปพร.ศูนย์หนองปรือ พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หนองปรือ จัดโครงการจัดวินัยจราจรป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลวันสงกรานต์ โดยจะมีการตั้งด่านกวดขันจับกุมหรือตักเตือนผู้กระทำผิด พรบ.กฎหมายจราจร โดยพิธีเปิดวันนี้ก็ได้รับเกียรติจาก นาย เอนก พัฒนงามรองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดโครงการ 
ซึ่งเทศกาลสงกรานต์ปี 2559 นี้ ในระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ประชาชนใช้รถใช้ถนน ในการเดินทางสัญจรกับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ สูงกว่าในช่วงเวลาปกติ ประกอบกับในช่วงเทศกาลอย่างนี้ แน่นอน ก็จะมีการเฉลิมฉลอง ทั้งการดื่มสุรา แล้วขับขี่ยวดยาน ซึ่งเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการสูญเสีย ทางศูนย์จึงต้องมีการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนขึ้น เพื่อลดปัญหาอุบัติภัยทางถนน โดยโครงการนี้ทางเทศบาลเมืองหนองปรือ ก็ได้อุหนุนงบประมาณจำนวน 2 แสนบาท เพื่อผลักดันในเรื่องของการลดการสูญเสียให้ได้มากที่สุด โดยจะมีการดำเนินการทั้งการประสานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชลบุรี และ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอบางละมุง พร้อมกับมีการประสานสถานีตำรวจและหน่วยทหารในพื้นที่เพื่อบูรณาการตั้งจุดตรวจป้องปรามการฝ่าฝืนหรือการกระทำความผิดตามมาตรการ 1ร. 2ส. 3ข. และ 4ม.