แบ่งปัน

S__3522813 S__3522814 S__3522815

ภาพ/ข่าว  อาทิตย์

คณะกรรมการชุมชนทั้ง 44 ชุมชน ร่วมกันรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปรือ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย ในการประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน ที่เวทีสวนสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ
เมื่อช่วงเที่ยงของวันที่ 10 เมษายน 2559 ที่เวทีสวนสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ คณะกรรมการชุมชน และ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปรือ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล และ ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ได้ร่วมสืบสานประเพณี การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย โดยวันนี้ ก็ได้รับเกียรติ จาก นาย เอนก พัฒนงามรองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในการเปิดการประชุมคณะกรรมการชุมชน และ พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ซึ่งก็ได้มีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และ พิธีขอขมา ก่อนที่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน จะร่วมกันรดน้ำขอพร จากผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปรือ และผู้สูงอายุในชุมชน