แบ่งปัน

นายอำเภอบางละมุงนำพสกนิกรชาวอ.บางละมุง พัทยา วางพานพุ่มจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี

เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 12 ส.ค.2560 นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วย พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในเขตอำเภอบางละมุง ร่วมแสดงความจงรักภักดีและวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม์พรรษา 12 สิงหา มหาราชินี ที่บริเวณลานปรัมพิธี หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมถึงองค์กรหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธี


โดยนายนริศ นายกอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพานพุ่มดอกมะลิ และจุดเทียนชัยถวายพระพร พร้อมกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรพระพรชัยมงคลต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ 9 และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในมหากรุณาธิคุณ ที่มีพระบรมวงศานุวงศ์ อันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจตลอดมา นอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงเป็นผู้เสียสละดำเนินพระราชกรณียกิจต่าง ๆ อันเกิดประโยชน์ต่อพสกนิการชาวไทย และประเทศชาติ อย่างอเนกประการ