แบ่งปัน

ชุมชนชนหนองปรือ 3 ภาคประชาชนจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560

ณ ที่ทำการชุมชนหนองปรือ 3 ทางนางสาว ณฐณัฐ บัวเจริญ ประธานชุมชนหนองปรือ 3 ร่วมกับคณะกรรมการชุมชน กศน.ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหนองปรือ 3 อปพร. ต.หนองปรือ และประชาชนในพื้นที่ของชุมชนจัดกิจกรรม ปลูกต้นทองอุไร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม โดยมีคณะผู้บริหารสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ อาทิ นายวิชัย หลวงเมือง นายวันชัยแสนงาม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ พร้อมด้วยนักเรียนนักศึกษา กศน.ศูนย์การเรียนรูชุมชนหนองปรือ 3 ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้และหว่านเมล็ดปอเทือง เพื่อเป็นการปรับหน้าดินอีกด้วย…..