แบ่งปัน

30048

ภาพ/ข่าว อัมพร

สวนนงนุชแถลงข่าวงาน FLOWERS & FASHION 2016 ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์
สวนนงนุชพัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา นาง อรุโนทัย ม่วงไหม ผอ.ฝ่ายผู้บริหารสำนักงานธุรกิจ พร้อมหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวงานBLOEMENCORSO BOLLENSTREEK& FLOWERS & FASHION 2016 ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
งาน BLOEMENCORSO BOLLENSTREEK &FLOWERS & FASHION 2016 เป็นงานเทศกาลดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ ที่ตกแต่งเป็นขบวนพาเหรดหลายรูปแบบ ถือเป็นเทศบาลดอกไม้ที่มีความสำคัญมาอย่างยาวนาน โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 เม.ย. 2559 ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยธนาคารกรุงไทยสนับสนุนเงินกว่า 2 ล้านบาท การเข้าร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นการส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
ส่วนการเข้าร่วม งาน FLOWERS & FASHION 2016 เป็นครั้งแรกในการเข้าร่วมงานเทศกาลดอกไม้นานาชาติ โดยทางสวนนงนุชได้จัดขบวนรถบุปผชาติที่สื่อถึงความเป็นประเทศไทย โดยผ่านชิ้นงานต่างๆเช่นศีรษะหนุมาน ซึ่งเป็นพญาลิงมานำขบวนรถ ส่วนบนรถเราได้นำเอาช้างซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศ อีกทั้งช้างยังเคยเป็นสัญลักษณ์อยู่บนธงชาติไทยเราอีกด้วย
นอกจากนั้นในปีนี้ยังเป็นปีมหามงคลของปวงชนชาวไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถจะพระชนมายุครบ 7 รอบ 84พรรษา พระองค์ท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นสุภาพสตรีที่แต่งกายได้งดงามระดับโลก ทั้งพระองค์ท่านได้ส่งเสริมให้ผ้าไหมไทยเป็นที่รู้จักทั่วโลก จนได้รับพระสมญานาม พระมารดาแห่งผ้าไหมไทย สวนนงนุชจึงเห็นคุณค่าของผ้าไหมไทยจึงได้จัดชุดผ้าไหมไทยประจำชาติไปแสดงให้ชาวโลกได้เห็นถึงความสวยงาม ความอ่อนหวาน ความสง่างามผ่านชุดไทยต่างๆอาทิ ชุดไทยศิวาลัย ชุดไทยจักรพรรดิ เป็นต้น