แบ่งปัน

S__3522986 S__3522987 S__3522988

ภาพ/ข่าว อาทิตย์

เทศบาลเมืองหนองปรือจัดประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเดือนเมษายน 2559 
เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 12 เมษายน 2559 ที่เวทีสวนสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ เทศบาลเมืองหนองปรือโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุม อสม. ประจำเดือน เมษายน 2559 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองหนองปรือ โดยมี นาย วันชัย แสนงาม ประธาน อสม. อำเภอบางละมุง ร่วมพบปะพี่น้อง อสม. พร้อมแจ้งข่าวสารประจำเดือน โดยครั้งนี้ ได้มีการสรุปการจัดงานเลี้ยง ทั้ง อสม.ตั้งแต่ระดับตำบล ไปจนถึง ระดับ จังหวัด ซึ่งทางประธาน อสม.อำเภอบางละมุง ก็ได้กล่าวขอบคุณพี่น้อง อสม.เทศบาลเมืองหนองปรือ ที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดงานเป็นอย่างดี จากนั้นในที่ประชุม ได้มีการให้ความรู้จากคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ที่มาให้ความรู้ในเรื่องการใช้สิทธิเบิก พ.ร.บ. ของทางโรงพยาบาล ในวงเงิน 30,000 บาท ซึ่งสามารถทำได้กับทางโรงพยาบาลโดยตรง และเบิกได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายหากเกิดอุบัติเหตุจากรถ