แบ่งปัน

      

กลุ่มดอกดารารัตน์ วัดโพธิสัมพันธ์ เมืองพัทยา จัดทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในรัชกาลที่ 9

ที่ศาลาการเปรียญ วัดโพธิสัมพันธ์ นาเกลือ อาจารย์พรชนก แสงแก้ว ประธานกลุ่มดอกดารารัตน์ วัดโพธิสัมพันธ์ ได้จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลพร้อมเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในรัชกาลที่ 9 ในพิธีมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อดีต สส.ชลบุรี พร้อมคณะสมาชิกกลุ่มดอกดารารัตน์ วัดโพธิสัมพันธ์ ที่เข้าร่วมอนุโมทนาบุญอย่างพร้อมเพียง

เนื่องด้วยทางกลุ่มดอกดารารัตน์ วัดโพธิสัมพันธ์ ไดhประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ จำนวน 10,900 ดอก เพื่อมอบให้แก่ทางวัดโพธิสัมพันธ์ อำบางละมุงและมอบให้แก่ทางพระราชวัง เพื่อถวายในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 26 ต.ค.60 ซึ่งวันนี้ถือว่าได้ทำดอกดารารัตน์เป็นอันเสร็จสิ้นครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางกลุ่มจึงประกอบพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในรัชกาลที่ 9

หลังเสร็จสิ้นจากพิธีการทางสงฆ์เป็นเรียบร้อย ทางนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อดีต สส.ชลบุรี เป็นตัวแทนทางกลุ่มดอกดารารัตน์ มอบถวายวัดโพธิสัมพันธ์ โดยมี พระครูปัญญา พัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดโพธิสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ในพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 26 ต.ค.60 และส่วนหนึ่งจะนำไปมอบให้แก่ทางอำเภอบางละมุงและพระราชวัง และวัดชัยมงคล พระอารามหลวง พัทยาใต้ ต่อไป