แบ่งปัน

คณะดำเนินการ เตรียมความพร้อมด้านสถานที่จัดกิจกรรม ปั่นปลูกดาวเรือง เหลืองทั้งแผ่นดิน ที่จะเกิดขึ้น 19 ส.ค. นี้ พร้อมเชิญนักปั่นและคนไทยเข้าร่วมกิจกรรม

ทาง สมาคมนักข่าวพัทยา ร่วมกับ องค์การบริหารจัดการพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา องค์กรท้องถิ่น พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่างเตรียมสถานที่เพื่อให้พร้อม 100 % ของการจัดงานที่จะมีขึ้นในวันที่ 19 สิงหาคมนี้ เพื่อให้งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อในหลวง ร.9

สำหรับการจัดกิจกรรม ปั่นปลูกดาวเรือง เหลืองทั้งแผ่นดิน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อเชิญชวนคนไทยร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองและดอกทานตะวันถวายพ่อหลวง ตามแนวทางเดียวกับรัฐบาลที่เชิญชวนให้ปลูกในช่วงนี้เพื่อดอกไม้จะได้เบ่งบานได้ทันในช่วงเดือนตุลาคม

2.เป็นการประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

3.เป็นการเชิญชวนให้ประชาชนโดยทั่วไปหันมาออกกำลังเพื่อสุขภาพและพลานมัยที่ดีทั้งต่อตนเองและต่อคนในครอบครัวด้วย

และ 4.รายได้ส่วนหนึ่งจะเก็บไว้เป็นเงินทุนในการใช้จ่ายทางด้านสวัสดิการของสมาชิกสมาคมนักข่าว หรือเพื่อจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศลตามความเหมาะสมต่อไปด้วย

กิจกรรมแบ่งออกเป็นประเภททั่วไป ระยะทาง 70 กม. แบ่งเป็น 2 รุ่นคือ รุ่นท่องเที่ยว A ความเร็ว 30 กม.ต่อ ชม. และรุ่นท่องเที่ยว B ความเร็ว 20 กม.ต่อ ชม. และประเภทวีไอพี ระยะทาง 15 กม. โดยจะมีจุดให้พักดื่มน้ำ ถ่าบภาพและทำกิจกรรมรวมสนุกต่างๆ มากมาย

ทั้งนี้ท่านใดที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ก็สามารถเดินทางไปร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ของวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ที่เขาชีจรรย์ และเวลา 10.00 น. มาร่วมปลูกต้นดอกดาวเรืองจำนวน 1,990 ต้น มาร่วมแสดงความรักของคนไทยที่มีต่อพ่อหลวงของเราไปด้วยกัน